Albrandswaards Dagblad | Oproep aan de wethouder dierenwelzijn in Albrandswaard

Oproep aan de wethouder dierenwelzijn in Albrandswaard

mainImage
Oproep aan de wethouder dierenwelzijn in Albrandswaard

Sinds enkele jaren is het in ons land verplicht dat alle pups die geboren worden een chip krijgen. Een chip is een buisje zo groot als een rijstkorrel dat door een dierenarts met een naald onder de huid van een huisdier wordt gebracht, meestal in de nek. In de chip zit een microchip waarop een registratienummer is opgeslagen. Met behulp van een speciaal afleesapparaat kan dit registratienummer worden afgelezen. Gegevens van het dier moeten dan wel vastgelegd worden in een databank. Als het vermiste dier gevonden wordt, kan de dierenambulance of de dierenarts het chipnummer aflezen met een reader en zijn gegevens van de eigenaar (onder meer het telefoonnummer) direct in de databank terug te vinden (zie www.ndg.nl).

Naast dierenarts in Rhoon, ben ik voorzitter van de NDG (Nederlandse Databank Gezelschapsdieren). De NDG is met ruim twee miljoen geregistreerde dieren de grootste databank van gezelschapsdieren in Nederland. Als voorzitter heb ik regelmatig contact met de overheid (het  ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) die immers voor de regelgeving moet zorgen. Het is een strijd van jaren geweest om het ministerie zover te krijgen dat het verplicht werd om honden te chippen in ons land.

Groot was dus mijn verbazing dat in het begin van dit jaar in de Tweede Kamer een motie werd aangenomen dat het binnenkort verplicht wordt om ook katten te chippen. Dat zal niet op landelijk niveau gebeuren maar een stad of gemeente kan de verplichting invoeren. Een belangrijke reden is dat het aantal zwerfkatten maar toe blijft nemen met alle gevolgen van dien. Zwerfkatten zijn niet alleen een gevaar voor onze vogelstand  maar kunnen bijvoorbeeld ook mensen besmetten met toxoplasmose. Door de verplichting katten te chippen, is de verwachting dat het aantal zwerfkatten flink zal afnemen. Het aantal zwerfkatten in ons land wordt nu geschat op ten minste 500.000!

Gelukkig hebben veertig grote steden  aangegeven deze verplichting te willen invoeren. Toen de motie werd aangenomen heb ik contact opgenomen met enkele wethouders van deze steden, waaronder die van Amsterdam en Rotterdam, maar ook met de wethouder van de gemeente Albrandswaard. Van de twee grote steden kreeg ik direct een antwoord dat zij, in overleg met het ministerie, de verplichting van het chippen van katten gaan voorbereiden.

Van de wethouder dierenwelzijn van de gemeente Albrandswaard heb ik na vijf maanden nog niets vernomen! Er is inmiddels een nieuwe wethouder en vorige week heb ik maar eens een berichtje naar het gemeentehuis gestuurd om te vragen welke wethouder dierenwelzijn in zijn portefeuille heeft. In dezelfde mail heb ik gevraagd of de gemeente Albrandswaard ook gaat verplichten om katten te chippen.

Het antwoord heb ik nog niet ontvangen maar ik zal u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en misschien helpt dit stukje nog wel!

 

 


Foto: Digitaal Dagblad