Betaal die mantelzorgers beter, alsjeblieft

13 March 2023, 18:28 uur
Columns
mainImage

Ik zit hier achter mijn laptop goed verzorgd mijn overpeinzingen op te tikken in een betoog die gaat over mantelzorg, want mantelzorg is van levensbelang voor veel mensen. Geen mantelzorg betekent geen zorg.

Hebben we geen zorgondersteuning dan kunnen veel mensen niet meer thuis wonen. Zonder mantelzorg functioneert de zorg niet meer, dus wie de zeggenschap heeft over de mantelzorg heeft de macht over het leven van mensen.

Oei.

Helaas beseft de politiek zich dat veel te weinig.

Mantelzorg is nu gebaseerd op een gunst. Niet op een recht. Mantelzorgers hebben er dus een zware baan bij gekregen en dat is pas veel te laat bij de politiek binnengedrongen. Heel triest dat wij als Nederland niet in onze eigen zorg kunnen voorzien en dus afhankelijk zijn geworden van mantelzorgers.

Er zijn er inmiddels zo’n 5 miljoen in Nederland. En omdat daarvan een heel groot deel ook nog een andere baan ernaast, wordt naar schatting zo’n half miljoen mantelzorgers te zwaar belast of zelfs overbelast. En de politiek? Te druk met polariseren.

Als er door welzijn en zorg niet snel aandacht komt voor de mantelzorgers werken we in Nederland naar een grootschalig toekomstig zorgprobleem. Niet alleen vanwege de uitval van heel veel overbelaste mantelzorgers, maar ook vanwege de extra last die er dan weer bijkomt.

50PLUS wil de prioriteiten scherp zetten. Zorg is een primaire levensbehoefte. Laten we inzetten op veel meer zorg vanuit de overheid. Laten we vooral de mantelzorgers ontlasten en hen veel beter betalen.  Laten we meer professionele en goed betaalde zorgmedewerkers opleiden, zodat we de toekomst van zorg en welzijn aankunnen.

50PLUS wil dat mantelzorgers worden gewaardeerd en wenst iedereen veel zorg onder de mantel der liefde.