De Natuurvereniging Eiland IJsselmonde inventariseert al meer dan 25 jaar de flora en fauna op het eiland IJsselmonde. In diverse gebieden verspreid over het eiland IJsselmonde wordt de stand van de flora en fauna in kaart gebracht. Daarnaast worden lezingen en excursies georganiseerd om mensen bij de natuur te betrekken.

Op 23 mei is er een avondexcursie over vogels in de Crezéepolder. De start is om 19.00 uur bij het hek aan de Oost-Molendijk. Aanmelden hiervoor kan via: https://www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/agenda/

De Crezéepolder is een heel bijzonder vogelgebied. Onder invloed van eb en vloed stoomt het water in en uit de voormalige landbouwpolder. Deze voortdurende verandering trekt vele vogels die voortdurend in beweging zijn om het meest gunstige voedselrijke plekje te vinden. Inmiddels heeft de Crezéepolder een reputatie opgebouwd als echte hotspot voor vogels.
Vogelaars van Natuurvereniging IJsselmonde geven uitleg bij alles wat er te zien is. Iedereen kan mee.

 

Elke avond het laatste nieuws uit Albrandswaard? Gratis abonneren!