Het vierde Verhalenhuis komt er alweer aan. Op 24 mei komt voormalig wethouder Bert Euser van de gemeente Albrandswaard vertellen over de lokale samenleving en de lokale democratie die voortdurend in beweging zijn.
Aan het eind van de vorige eeuw heeft de ‘politieke democratie’ op gemeentelijk niveau een deel van haar historische positie teruggekregen. Gemeenten zijn de eerste overheid, haar bestuur staat het dichtst bij de burger. Ook is het takenpakket van gemeenten door decentralisatie in zorg, jeugdhulp en werk verder uitgebreid.
Toch is dit niet het hele verhaal. Naast de ‘politieke democratie’ bestaat ook de ‘maatschappelijke democratie’, gevormd door actieve burgers en hun organisaties in vrijwilligerswerk. Door de opkomst van de verzorgingsstaat, werden eerder taken van burgers afgenomen. Tegenwoordig heeft de overheid ongevraagd taken weer teruggelegd bij burgers, taken waar de overheid geen middelen voor wil en kan vrijmaken. Burgers hebben zo hun eigen opvattingen en ideeën. In het kader van burgerparticipatie konden deze op de raadstafel worden neergelegd en was het aan de politiek om e.e.a. op te pakken en uit te voeren. Burgers willen in toenemende mate zelf de verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van hun ideeën.
Dat betekent dat naast taken ook verantwoordelijkheden, bevoegdheden en financiële middelen aan burgers moeten worden overgedragen. In het verhaal van Bert Euser komen zowel de geschiedenis, het heden als de toekomst van de ‘maatschappelijke democratie’ van Albrandswaard aan de orde.

Op 24 mei is iedereen vanaf 18.30 uur van harte welkom om naar zijn verhaal te komen luisteren bij de Buytenhof aan de Rijsdijk 98 in Rhoon. Tussen de gangen van een heerlijk diner door vertelt Bert Euser zijn verhaal. Kaarten zijn à twintig euro verkrijgbaar bij boekhandel Het Witte Huys en zorgboerderij De Buytenhof in Rhoon.
Bij Het Witte Huys zijn ook al kaarten voor de laatste editie van het Verhalenhuis verkrijgbaar. Op 21 juni vertelt Rien Heijboer, sportarts van het Nederlands voetbalelftal, alles over Oranje wat niet in de krant stond.
Het Verhalenhuis is een initiatief van de Stichting Gemeenschapsfonds Albrandswaard. Voor meer informatie: https://verhalenhuisalbrandswaard.nl.

 

Elke avond het laatste nieuws uit Albrandswaard? Gratis abonneren!