De gemeenteraad van Albrandswaard heeft maandag schoorvoetend en ‘noodgedwongen’ besloten om de panden van de Stichting Eerstelijns Voorzieningen (SEVP) aan de Langstraat in Portland en de daarbij behorende leningen over te nemen. Dat kost de gemeente 5,4 miljoen euro maar daarmee lijkt de eerstelijns medische voorziening voor Portland gered.
Wethouder Hans van der Graaff had nog voor het debat goed nieuws. De twee partners, een huisarts en de apotheek, ondertekenden eerder die dag de intentieverklaring om zich te committeren aan het voorliggende voorstel. ,,Er staan nu twee handtekeningen onder; alleen de derde, die van de gemeente, moet er nog onder en daar is dit raadsbesluit voor’’, aldus Van der Graaff.
De discussie ging vervolgens vooral over de historie en dan met name over de rol het die het toenmalige college in 2007 zou hebben gespeeld. Vooral EVA vond het onbegrijpelijk dat dit zonder consequenties kon passeren. Niet alleen de financiële constructie deugde destijds al niet volgens deze partij, maar ook het proces was niet juist doorlopen. Van der Knaap,, Ja, u hoort het goed, de raad heeft hier toen niet over besloten. Het in 2007 zittende college heeft deze buitengewoon bizarre constructie, met een garantstelling op een lening zonder onderpand, ook voor een inventaris, op eigen houtje besloten, zonder dat zij er het mandaat voor hadden.’’
De andere partijen, behalve het CDA en NOVA, zagen dat wel in maar vonden dat ze anno 2018 weinig meer kunnen doen met die kennis. ‘Hier moeten we van leren en een les uit trekken. Maar we kunnen het nu eenmaal niet meer terug draaien’, was het gevoel daarbij. De suggestie van Stem-Lokaal om dan maar een motie van wantrouwen in te dienen tegen de huidige wethouder van financiën, vond geen instemming bij de andere partijen.
Het CDA koos nog voor plan B en wilde de juridische strijd wel aangaan. Andere partijen zagen daar geen heil in omdat de kosten dan nog meer op zouden kunnen lopen. Daarnaast wilde het CDA de beslissing hierover aan een volgend college overlaten ,,Het gevaar bestaat dat we door deze beslissing snel te nemen, zaken over het hoofd zien’’, aldus Gerard Schuitemaker. De PvdA zag dat anders: ,,Het is juist goed om dit nu te doen. Hier moet je niet anderen mee opzadelen. Dit is nu de oplossing voor problemen die in het verleden zijn ontstaan.’’
Naast NOVA en CDA vonden alle andere partijen het voorstel in feite ook ‘onverteerbaar’ maar dat het wel het beste was waartoe de raad kon besluiten. Uiteindelijk stemden alleen CDA en NOVA tegen.
Hiermee blijft eerstelijns zorg voor de wijk Portland behouden. Op basis van een reëel bedrijfsplan kost deze oplossing de gemeente jaarlijks zo’n 50.000 tot 60.000 euro. Dat is ruim twee miljoen over de gehele aflossingsperiode van veertig jaar. Daar staat tegenover dat de panden in 2058 geheel zijn afgelost en dat hun waarde dan tot het vermogen van de gemeente behoort.

 

 

 

Elke avond het laatste nieuws uit Albrandswaard? Gratis abonneren!