Albrandswaards Dagblad | Wie krijgt er ‘gratis openbaar vervoer’?

Wie krijgt er ‘gratis openbaar vervoer’?

mainImage

Naar aanleiding van een motie ‘gratis openbaar vervoer’ die op 2 juli 2018 werd aangenomen in de gemeenteraad kreeg het college de opdracht om diverse vervoersmodellen te onderzoeken en de uitkomsten hiervan te delen met de raad.
Aanstaande maandag is het zover en praten de raadsleden in de commissie Welzijn over welke doelgroep gratis openbaar vervoer krijgt aangeboden in de toekomst. In het coalitieakkoord is opgenomen dat openbaar vervoer voor iedereen financieel bereikbaar moet zijn, ook voor oudere minima. Beoogd effect is onder meer het voorkomen van eenzaamheid en isolement bij oudere minima door gratis openbaar vervoer in de regio.