Vragen van CU/SGP over Wmo-abonnementstarief

mainImage
Vragen van CU/SGP over Wmo-abonnementstarief

Naar aanleiding van een artikel in het blad Binnenlands Bestuur heeft de fractie van CU/SGP vragen gesteld aan het college van B&W van Albrandswaard. In dat artikel gaat het over de instemming van de ministerraad met de invoering van het Wmo-abonnementstarief per 2019, ondanks bezwaren van ruim 96 procent van de gemeenten. Die zijn daar op zijn zachtst gezegd verbolgen over.

In het artikel staat onder meer. ‘Het kabinet vervreemdt zich steeds meer van de gemeenten wanneer het geen gehoor geeft aan de motie’, stelt de Laarbeekse wethouder Joan Briels. Daarbij doelt Briels op de motie tegen de invoering van het Wmo-abonnementstarief, die op de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in juni met ruim 96 procent van de gemeenten werd aangenomen. Bij het Wmo-abonnementstarief geldt een (uniforme) eigen bijdrage van 17,50 euro per vier werken voor Wmo-voorzieningen. ‘Je kunt hier speken van de dividendbelasting van minister Hugo de Jonge’, aldus Briels. ‘Ruim 96 procent van de gemeenten zegt dat het geen verstandig besluit is, maar het kabinet gaat daar compleet aan voorbij. Het is bovendien volstrekt contrair met de gedachte achter de Wmo waarbij het uitgangspunt bijdrage naar vermogen was, zowel in immateriële als materiële zin.’

De CU/SGP fractie wil nu van het Albrandswaardse college weten wat de consequenties zijn voor de gemeente Albrandswaard, wat de consequenties zijn voor de gebruikers, of de eigen bijdrage nu weer wordt ingevoerd en voor welke aspecten van de Wmo dit abonnementstarief geldt.
 


Foto: Digitaal Dagblad