Veel discussie over gunning exploitatie zwembad

mainImage
Veel discussie over gunning exploitatie zwembad

Tijdens het Beraad en Advies Welzijn-Ruimte overleg van maandag liepen de gemoederen flink hoog op toen het ging over de gunning van de exploitatie van het Albrandswaardse zwembad aan de lokale burgercoöperatie. Hiertoe besloot het college afgelopen 13 maart.
Vooraf aan de vergadering waren er ook nog twee insprekers. De adviseur van Sammy’s Zwemschool, de enige andere kandidaat om het zwembad te gaan beheren, zei dat de zwemschool de exploitatie graag samen zou hebben gedaan met de coöperatie. Maar dat gaat nu niet meer kan omdat het college expliciet voor de coöperatie heeft gekozen.
Mariska Noorlander sprak in als gebruiker; zij is moeder van een kind dat zwemles heeft in het bad. Zij vindt het zwembad op dit moment niet veilig, schoon en fris en denkt dat vooral daarom een professionele partij een verstandigere keuze zou zijn. Zeker in verband met de veiligheid in en rond het bad.
Vervolgens vroeg de VVD-fractie zich af wanneer het burgerinitiatief is veranderd in een burgercoöperatie. Verder zette deze partij vraagtekens bij een adviescommissie waarin de wethouder zelf zitting heeft en die vervolgens advies uit moet brengen aan een college met daarin dezelfde wethouder. En de uitkomst van dat advies is dan dat enkele partijgenoten van de wethouder het bad gaan beheren.
Stem-Lokaal was met name verrast door het dat het verhaal eerder in de media stond dan dat de raadsleden geïnformeerd waren. Daarnaast stelde deze partij dat de wethouder de raad absoluut niet heeft meegenomen in het hele proces. En ook de wijziging die was aangebracht in één van de vragen die de partij schriftelijk had gesteld noemde de partij op z’n minst opmerkelijk.
Het CDA zei vervolgens graag een zorgvuldig onderzoek te willen naar de hele gang van zaken rond de gunning.

Wethouder Rombout gaf hierna toe dat zij geen zitting in de adviescommissie had moeten nemen en dat zij zeker de raad meer had moeten informeren tijdens het hele proces. Maar dat haar partijgenoot in de coöperatie zit, was al veel langer bekend bij de raadsleden en daar was eerder nooit een punt van gemaakt.
Verder verklaarde de wethouder nog twee second opinions te hebben laten uitvoeren. De eerste kwam na een scoring ook op de coöperatie uit en de tweede van ConVisie gaf aan dat de aanbesteding niet goed was uitgevoerd. Die had Europees moeten zijn. Rombout gaf aan dat zij dat niet wilde omdat zij het ‘Albrandswaards’ wilde houden. Voor de renovatie van het zwembad zal echter wel een Europese aanbesteding gedaan moeten worden. Waarom de vraag van Stem-Lokaal was veranderd wist de wethouder niet, maar het antwoord bleef hetzelfde. Rombout ziet geen belangenverstrengeling in dit dossier.
Maar hoe nu verder? Volgens de wethouder lag het proces al stil omdat Sammy’s zwemschool eerder al bezwaar had ingediend tegen het besluit van het college. En ook de renovatie, waar deze zomer mee begonnen zou worden, komt volgens haar door dit alles in gevaar. ,,Daar willen we ook de exploitant bij betrekken maar dan moeten we eerst wel zeker weten wie dat wordt. Ik kan alles voor de raad nog weleens op een rijtje zetten en daar ook de twee second opinions bij betrekken, maar het wordt een volgend college dat er mee verder moet.’’
Tot slot drong het CDA nog eens aan op een raadsenquête. ,,De feiten moeten boven tafel, dat is het belangrijkste’’, aldus Sander van der Kaaij. ,,Ongeacht de consequenties voor het zwembad.’’

Voorlopig gebeurt er dus niets. Tegen de beslissing van het college is bezwaar aangetekend door Sammy’s zwemschool, de renovatie is nog niet aanbesteed, enkele vragen van raadsleden liggen nog open, een volgend college is nog niet gevormd en het onderwerp is (nog) niet geagendeerd als bespreekpunt voor de volgende raadsvergadering van 14 mei.

 


Foto: Digitaal Dagblad