Tumultueuze raadsvergadering over gunning en integriteit

mainImage
Tumultueuze raadsvergadering over gunning en integriteit

Historisch was het gisteren tijdens de raadsvergadering op het gemeentehuis in Poortugaal. Een raadsvergadering die begint met wat verbale schermutselingen, die zich vervolgens ontwikkelt tot een gevecht waarbij de Slag om Stalingrad verbleekt tot een niemendalletje en die tenslotte eindigt als een aflevering van Het Kleine Huis op de Prairie.

De rode draad tijdens deze tumultueus verlopen bijeenkomst was weer de gunning van de exploitatie van het zwembad aan de burgercoöperatie. De toon hiervoor werd meteen gezet door inspreker Jan Backbier. Daarna kwam alles als in een stroomversnelling weer even aan de orde. De schijn van belangenverstrengeling bij de toewijzing, e-mails die nooit verstuurd hadden mogen worden net als een twitterbericht, een ambtenaar die er volslagen onwenselijk bij betrokken werd en een al dan niet flinterdunne financiële onderbouwing van de plannen voor het zwembad.
Vervolgens ging het over mensen die geraakt en beschadigd zouden zijn tijdens dit proces en ook nog maar even over een onderzoek naar de integriteit van de nieuw te benoemen wethouders. Tel daar een verklaring bij op die de VVD aan het begin van de vergadering aflegde over de gang van zaken rond de coalitievorming, een verklaring die volgens verschillende oppositieleden niet juist is, daarnaast nog wat zaken die eerst in deze krant te lezen zouden zijn geweest voordat de raadsleden het nieuws op de gebruikelijke wijze tot zich kregen en tot slot nog wat onaangename verbale uitwisselingen in de wandelgangen tijdens de diverse schorsingen van de vergadering; en het beeld is compleet.

Uiteindelijk diende EVA een motie in. En nadat de motie op verzoek van met name Stem-Lokaal en na excuses van de VVD was aangepast werd die unaniem aangenomen. De motie vormt eigenlijk een soort gedragscode voor de raadsleden. In de motie spreekt de raad uit hoe om te gaan met integriteitskwesties en sociale media, dat de raad het ernstig betreurt dat er tijdens de afgelopen periode personen en partijen beschadigd zijn geraakt en dat de integriteit van ambtenaren altijd buiten de discussie moeten blijven.

De ‘vuurdoop’ voor deze motie is waarschijnlijk al over twee weken. Het is de bedoeling om op 28 mei het nieuwe college te installeren. En gaat de oppositie dan toch al, nog voor het nieuwe college daadwerkelijk is begonnen, de nieuwbakken wethouders het vuur aan de schenen leggen met vragen rond integriteit? En komt het CDA dan toch nog met een verzoek voor een raadsonderzoek naar de gang van zaken rond de gunning van de exploitatie van het zwembad? De tijd zal het leren.

Bijzonder was het in ieder geval dat de burgemeester aan het einde van de vergadering de raad vroeg om afstand te nemen van de tekst van de inspreker. En daar stemde iedereen mee in, net als met de motie dus. ,,Een eerste stap in de goede richting’’, aldus burgemeester Wagner.

 

 


Foto: Digitaal Dagblad