‘Rhoon had ooit 2000 hectare polders; nu nog zo’n 700’

mainImage
‘Rhoon had ooit 2000 hectare polders; nu nog zo’n 700’

Thedie Binder heeft afgelopen maandag mede namens veel gebiedsbewoners en betrokkenen van de Rand van Rhoon ingesproken tijdens de raadsvergadering. Hij refereerde in zijn tekst aan het jaren geleden genomen besluit van de gemeenteraad om voor de Albrandswaardse Variant te gaan voor wat betreft het Buijtenland van Rhoon.

‘Alle raadsleden waren toen van mening dat ons unieke polderlandschap niet alleen gehandhaafd, maar daar waar mogelijk ook versterkt moest worden om zo het bijzondere dorpse karakter te handhaven. Niet alleen als tegenhanger van de grote stad, maar ook voor de verbetering van de leefbaarheid van alle gebiedsbewoners.’

En dus was hij blij met het vorige week door de raad genomen besluit om het onderzoek naar een locatie voor de sportvelden opnieuw te doen en deze vooralsnog niet naar de Rand van Rhoon te verplaatsen.

Hij vertrouwt daarbij op de visie van de raadsleden en rekent erop dat er nu een echt onderzoek komt door een onafhankelijke stedenbouwkundige in samenwerking met een landschapsarchitect en zo nodig een planoloog. ‘Natuurlijk kost dat tijd en geld, maar dat mag toch wel om te komen tot een gedragen plan waarbij het gaat om de toekomst en het karakter van Rhoon. De Rand van Rhoon bestaat al sinds 1580, tijd genoeg. Rhoon had vroeger bijna 2000 hectare polders; nu rest er nog zo’n 700 hectare. In de loop der jaren zijn er al 40 van de 76 boerderijen in Rhoon afgebroken en binnenkort gaan er weer een paar, waarvan één uit 1798. De soldaten van Napoleon hebben hier nog langs gelopen. Hoe lang blijft Rhoon nog een open landelijk poldergebied?’

En tot slot zei Binder. ‘U moet als gehele raad gewoon het lef hebben om het unanieme besluit te nemen om voor altijd van de polders af te blijven. Dan staan niet alleen alle inwoners van Albrandswaard te juichen, maar dat doen ze vast ook in de Regio Rotterdam want ook daar hebben ze groot respect voor onze polders. Wij schatten uw verantwoordelijkheidsgevoel en geweten hoog in. Wij zien graag dat de door u nog te nemen besluiten zullen leiden tot een juiste procedure, een gedragen plan voor de Rand van Rhoon maar vooral tot het behoud van onze polders.’

 

 

 


Foto: Digitaal Dagblad