Raadsleden praten over realisatie Huis van Albrandswaard

mainImage
Raadsleden praten over realisatie Huis van Albrandswaard

Op dinsdag 4 december wordt in het Beraad & Advies Ruimte onder meer gesproken over de realisatie van het Huis van Albrandswaard. In december 2016 heeft de gemeenteraad de kaders vastgesteld voor de ontwikkeling van het Huis van Albrandswaard (gemeentehuis) aan de Stationsstraat in Rhoon naast de sporthal. In december 2017 heeft de raad het besluit genomen om voor de eerste fase van de realisatie hiervan een krediet beschikbaar te stellen van zes miljoen euro.
Als kanttekening is in dat raadsvoorstel opgenomen dat het college in 2018 een voorstel aan de raad voorlegt voor het beschikbaar stellen van het volledige bouwkrediet, dat is inclusief kredieten voor de inrichting en inventaris en de aanleg en inrichting van de buitenruimte. Daarnaast heeft de gemeenteraad in maart 2018 op verzoek van de begeleidingscommissie het college opgedragen de huisvesting van de Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA) op dezelfde locatie vorm te geven. Dit binnen het kader van het bestaande huisvestingsbudget van SWA die nu nog gehuisvest is in het Koetshuis in Rhoon.

Aan de raadsleden wordt gevraagd om akkoord gaan met het definitieve ontwerp van het Huis van Albrandswaard en om voor de tweede fase van de realisatie een (geheim) krediet beschikbaar te stellen. De vergadering begint dinsdag om 19.30 uur in het gemeentekantoor aan de Hofhoek in Poortugaal.

 


Foto: Digitaal Dagblad