Albrandswaards Dagblad | Presentatie ontwikkelaar neemt deel zorgen rond Basita weg

Presentatie ontwikkelaar neemt deel zorgen rond Basita weg

mainImage
Presentatie ontwikkelaar neemt deel zorgen rond Basita weg

Tijdens het Beraad & Advies Ruimte van de gemeente Albrandswaard gaf AKM Projectontwikkeling gisterenavond een presentatie over de plannen met de nieuwbouw van levensloopbestendige woningen op de locatie van het pand van Basita aan de Dorpsdijk in Rhoon. Tijdens een eerdere vergadering hierover waren er veel vragen gerezen bij zowel omwonenden als bij de gemeenteraadsleden. AKM wilde met deze presentatie een groot deel van deze zorgen wegnemen.

Nico de Bruijn van AKM vindt dat het gebouw in ieder geval een herkenbare entree voor het dorp Rhoon moet worden. ,,Het moet een voornaam karakter krijgen. Met aan de kant van de Groene Kruisweg wat meer hoogte, maar met meer naar het dorp toe duidelijk minder volume.''

Ten aanzien van de vijf platanen die nu rond het pand van Basita staan deed hij de raadsleden en omwonenden een harde toezegging. ,,Wat ons betreft blijven die vijf platanen er zeker staan. Die bomen zijn ons ook heilig. Daar gaan we helemaal niets mee doen. We zijn er bij het maken van onze plannen meteen al vanuit gegaan dat die moeten blijven staan.''

Ook voor wat betreft het parkeren probeerde hij de raadsleden gerust te stellen. ,,Parkeren is in dat gebied al jaren een heikel punt. Maar we kunnen de norm van 37 parkeerplaatsen ter plekke garanderen met daarbij een minimaal verlies aan groen. Er komt daarvoor ook een parkeergarage onder het gebouw. We kunnen wel meer plaatsen realiseren maar dat is een spanningsveld. Dat zou ten koste gaan van het groen rondom het gebouw.''

Met omwonenden wordt er volgens De Bruijn een Meedenkgroep op gezet. ,,En daarnaast worden Stedenbouw en Welstand hierbij betrokken zodat ook de raad achter dit plan kan gaan staan. Elders heeft zo'n proces wel een jaar geduurd en dat resulteerde uiteindelijk in een gebouw waar iedereen 'ja' tegen kon zeggen, zowel de gemeente als de omwonenden. Het ontwerp staat dan ook nog helemaal open. We gaan nu een ontwerpproces in en uiteindelijk mag de raad daar nog van alles van vinden.''

Sociale woningbouw gaat het in ieder geval niet worden. ,,Nee dat gaat niet. We hebben gekozen voor een parkeergarage en dus weinig blik rondom het gebouw. Als we er ook sociale huur appartementen gaan realiseren worden het er zoveel dat we dan de parkeernorm weer niet gaan halen.''

Zorgt dit voor doorstroming binnen de gemeente Albrandswaard? ,,Wij richten ons hiermee op 55-plussers. Dat is de doelgroep en in onze andere projecten kwamen de kopers voor dit soort appartementen voor 80 procent uit het dorp zelf. En dat zijn mensen die rijtjeswoningen achterlaten. En dat is de doorstroming die wij voor staan.''

Een adequate indicatie van de prijzen is volgens De Bruijn lastig te geven. ,,Is erg lastig want de prijzen wijzigen op dit moment snel. Wij hadden in eerste instantie gedacht aan zo'n 3000 euro per vierkante meter gebruiksoppervlak.''

Omwonende Martin van der Spek is maar gedeeltelijk gerustgesteld na de presentatie. ,,Vooral het parkeerprobleem blijft ons zorgen baren. Dat hebben ze op deze manier volgens ons afgedaan met een rekentruc. Voor wat betreft het behoud van de platanen zijn we iets geruster. Maar we moeten het nog maar zien, want het gebouw staat straks wel heel dichtbij die bomen. En er kan natuurlijk altijd iets misgaan tijdens de bouw, waarna er gezegd wordt dat die bomen er zo slecht aan toe zijn dat ze alsnog weg moeten. Het is voor dit moment een toenadering, maar we blijven er als omwonenden bovenop zitten.''

 


Foto: Digitaal Dagblad