Albrandswaards Dagblad | Plannen met park blijven inzet van hevige discussie

Plannen met park blijven inzet van hevige discussie

mainImage
Plannen met park blijven inzet van hevige discussie

De afgelopen weken heeft een aantal leden uit de Meedenkgroep de gemeente met volgens hen gefundeerde argumenten op een ander spoor proberen te zetten over het plan voor het park van Rhoon. Ook is volgens hen onder meer het kappen van de zeven elzen in het park niet nodig. Eén van de leden heeft daar enige tijd geleden dan ook een bezwaarschrift tegen ingediend en zij kreeg te horen dat zij zou worden uitgenodigd voor een hoorzitting. Haar verbazing was dan ook groot toen zij gisteren werd gebeld door een jurist van de gemeente die haar vertelde dat zij geen bezwaar in kan dienen omdat zij niet dicht genoeg bij het park woont. Volgens de Meedenkgroep is het park er echter voor alle bewoners van Rhoon.

Daarnaast verwijt de Meedenkgroep de gemeente dat het feit om de elzen te kappen op 27 september gepubliceerd is, maar dat het besluit daartoe op 18 september is genomen. En dat de bezwaarperiode van zes weken dus niet op 27 september maar al op 18 september is ingegaan, gisteren precies zes weken geleden.

Ook gisteren ontving de Meedenkgroep een schrijven van de gemeente waarin onder meer melding wordt gemaakt van de kap van de elzen. Het kappen van de zeven elzen is volgens de gemeente nodig om verschillende redenen. ‘De bomen staan op de locatie waar we als eerste met de grondwerkzaamheden beginnen. Door deze werkzaamheden worden de wortels beschadigd wat niet ten goede komt aan de bomen. Een tweede reden is dat door het ophogen van de grond de boombast dieper onder de grond komt. Hierdoor zal de boombast verrotten wat een verslechtering betekent van de gezondheid van de bomen. Met het kappen van de bomen starten we op woensdag 31 oktober.’

Verder wordt in de brief melding gemaakt van grondwerkzaamheden ten behoeve van de wateroverlast, van het plaatsen van een speeltoestel half november en van voorbereidingen voor de werkzaamheden aan de nieuwe gymzaal. Verder vermeldt de brief dat de gemeente in november graag nog een keer een overleg wil hebben met de Meedenkgroep.

Wethouder Martijn Heezen vindt de verwijten dan ook onterecht. ,,We hebben er echt alles aan gedaan om de bewoners mee te krijgen. We hebben heel veel overleg gehad; vorige week zelfs nog. En dat al sinds 2017, want toen is er al besloten om ‘het park nu eindelijk eens uit het water te halen’. Dat gaan we nu dus doen; iedereen ziet dat er wat nodig in om het park te verbeteren. En ook nadat de drainage is aangepakt kunnen we alles nog met het park doen wat we willen. En daar is dan wat ons betreft ook de Meedenkgroep gewoon weer bij betrokken. Maar die zeven bomen zijn niet meer te redden en dat hebben we in onze brief aan de Meedenkgroep kenbaar gemaakt.’’

Wat Heezen verder vooral steekt is dat op één van de betrokken bomen vanmorgen een bordje hing met daarop de tekst ‘Deze bomen worden laf en zonder reden zinloos geveld’ met daaronder de naam van de wethouder en alle ambtelijke deelnemers aan de projectgroep voor het park. ,,Heel ongepast om al die namen daarop te zetten. Mijn naam, de naam van de wethouder dus, oké. Maar houdt die ambtenaren er buiten. Gelukkig heeft de burgemeester het bordje snel laten verwijderen. Wij als gemeente denken er echt alles aan gedaan te hebben om dit project goed te laten verlopen en als dit dan participeren is, weet ik het echt niet meer. Dit is niet alleen teleurstellend voor de bewoners maar voor ons als gemeente net zo goed.’’

 

 

 

 

 


Foto: Digitaal Dagblad