Martijn Heezen: 'We praten nu al 20 jaar over het park van Rhoon'

mainImage
Martijn Heezen: 'We praten nu al 20 jaar over het park van Rhoon'

In een brief aan de gemeenteraad van 27 november maakte het college van B&W bekend dat de gemeente het participatietraject rondom het project park van Rhoon afsluit. De leden van de meedenkgroep over het Park van Rhoon zijn hiervan op de hoogte gesteld. Naar aanleiding hiervan stelde de fractie van EVA bij monde van Maret Rombout maandagavond tijdens de raadsvergadering enkele vragen aan wethouder Heezen.

Zo wilde EVA van de wethouder horen wat zijn rol is geweest tijdens de bijeenkomsten over het park van Rhoon omdat hij het een intensief proces noemt in de brief. Wethouder Heezen: ,,Mijn rol was minimaal. In het begin was wethouder De Leeuwe aanwezig en in september was ik een luisterend oor tijdens 1 op 1 gesprekken met ambtenaren en inwoners.''
Rombout: ,,U schrijft dat tijdens dit proces duidelijk werd dat het park aangepakt moest worden. Was dat voor het college vóór dit proces dan nog niet duidelijk?'' De wethouder: ,,We praten al twintig jaar over het park en dat komt de kwaliteit niet ten goede. Mede daarom de stelling dat het park aangepakt moet worden. Inmiddels zijn de jarenlange waterproblemen wel verholpen.''
Rombout: ,,U stelt dat er verschillende inzichten en belangen zijn geconstateerd en dat er discussiepunten zijn tussen inwoners. Waarin verschilden de inzichten vooral en welke discussiepunten lagen er aan het eind nog?'' Heezen: ,,Het grote verschil zit in laten we het park zoals het nu is of gaan we aanpassen naar de uitkomst van het participatietraject.''
Maret Rombout: ,,Er zijn veel mensen uit de meedenkgroep teleurgesteld over het proces. Zij voelen zich niet serieus genomen. Hoe reflecteert u hierover?'' Martijn Heezen: ,,De meedenkers hebben de ruimte gekregen. Er is ingezet op gesprekken en het is jammer dat het zo wordt ervaren dat zij niet serieus worden genomen. Wij hebben er alles aangedaan. Iedereen heeft ook de kans gehad mij persoonlijk te spreken.''
Rombout: ,,Wij hebben gemerkt dat de bereidheid om mee te blijven denken en werken ook nog steeds groot is. Bent u bereid deze groep er ook in deze laatste fase nadrukkelijk bij te betrekken?'' Martijn Heezen: ,,Nee niet nadrukkelijk. Ze worden meegenomen in de communicatie net als de rest van de inwoners van Albrandswaard.''

Jolanda Ram van de VVD vroeg vervolgens of er alleen teleurgestelde mensen zijn of dat er ook mensen zijn die wel tevreden zijn over het proces. De wethouder: ,,Er zijn zeker mensen die wel blij zijn. Maar het proces is nog niet ten einde; er is nog niks besloten. Wat we wel bereikt hebben, is dat het park nu droog is en daar zijn de meeste mensen erg bij om.''

Wendy Verduin van StemLokaal: ,,Ons hebben ook hele andere verhalen bereikt dan die van ontevredenheid. Wanneer wordt er meer bekend over de inhoud van het plan, want dat zal een ander beeld scheppen dan alleen maar negatief.'' Heezen: ,,Het streven is om daar rond april een beslissing over te nemen.''

 

 


Foto: Digitaal Dagblad