Albrandswaards Dagblad | Koot kan verder met marktinitiatief op Louwerensplein

Koot kan verder met marktinitiatief op Louwerensplein

mainImage
Koot kan verder met marktinitiatief op Louwerensplein

Sinds 2016 bestaat het voornemen om het onbebouwde terrein van de familie Bouman aan de zuidzijde van het Louwerensplein in Rhoon te ontwikkelen. De initiatiefnemer hiertoe is Frans Koot van de gelijknamige slagerij aan de Julianastraat. Het doel is om de slagerij te verplaatsen naar een nieuw te realiseren pand aan het Louwerensplein. Koot koopt de benodigde grond van de familie Bouman na het wijzigen van het bestemmingsplan. De gemeenteraad van Albrandswaard gaf hem gisteren groen licht om door te gaan met zijn marktinitiatief, alleen de PvdA stemde tegen.

Net als tijdens het Beraad & Advies van twee weken geleden ging het in de discussie voorafgaand aan de besluitvorming veel over parkeerproblematiek en over verkeersveiligheid. En Richard Steger van de NAP wees wethouder Boender ook nog even op afspraken die volgens hem al in 2013 zouden zijn gemaakt met bewoners en ondernemers aan het plein. Bas Boender gaf aan niet op de hoogte te zijn van die afspraken. Daarnaast gaf Steger aan zich zorgen te maken over de erfdienstbaarheid die op de in dit plan nieuw aan te leggen parkeerplaatsen komt te liggen. ,,Daarmee zijn die parkeerplaatsen niet geborgd. Dat kan problemen gaan geven in de toekomst.’’
James Scharink van Gro0enLinks benadrukte tijdens de discussie nog maar eens dat bij verkeersveiligheid niet alleen gedacht moet worden aan autoverkeer maar vooral ook aan voetgangers en fietsers.

EVA diende tijdens de behandeling van dit punt dan ook een motie in waarin de partij het college verzocht om met bewoners en ondernemers in overleg te gaan over een meer optimale inrichting van het plein en over de algehele verkeersveiligheid en om de resultaten van dat overleg vervolgens terug te koppelen naar de gemeenteraad. Een motie die volgens Thomas van de Knaap los stond van het voorliggende marktinitiatief van Koot, maar die meer toekomstgericht was. Gericht op een visie voor het centrum van Rhoon die het college volgens hem moet ontwikkelen. ,,En die visie zouden we dan graag eens willen bepreken in de raad, zodat dit soort initiatieven niet steeds hap snap behandeld hoeven te worden. Als we een plan als dit niet zien zitten, moeten we dat tijdig aangeven. De initiatiefnemer gaat nu kosten maken en wij moeten ook daarom een betrouwbare overheid willen zijn.’’

Wethouder Boender raadde de motie af. Volgens hem zijn die zaken al prima geregeld in het coalitiedocument en de programmabegroting. ,,Deze motie is overbodig. Wij doen dat al’’, aldus de wethouder. De meerderheid van de raad, de hele coalitie, stemde vervolgens tegen de motie die het dus niet haalde.
Slager Frans Koot kan in ieder geval verder met zijn marktinitiatief. Over de definitieve bouwplannen buigt de gemeenteraad zich in een later stadium.

 


Foto: Digitaal Dagblad