Informateur: 'Maak coalitie met VVD, StemLokaal, Leefbaar en CDA'

mainImage
Informateur: 'Maak coalitie met VVD, StemLokaal, Leefbaar en CDA'

Informateur Foort van Oosten heeft gisteren aan Marco Goedknegt (VVD) zijn eindverslag aangeboden. Op basis van zijn inventarisatie bij alle partijen adviseert hij het formatieproces te starten met gesprekken tussen de fracties van VVD, Stem Lokaal, Leefbaar Albrandswaard en het CDA.
Direct na Pasen is Van Oosten begonnen aan zijn gesprekken met de negen fracties die zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Albrandswaard. Zijn opdracht was om te onderzoeken welke mogelijkheden hij ziet voor een coalitie die kan rekenen op grote steun in de gemeenteraad.

Van Oosten beveelt met name aan om te komen tot een coalitie op hoofdlijnen. 'Dit heeft als grote voordeel dat de gemeenteraad actief betrokken kan worden bij te maken keuzes. Het versterkt de lokale democratie en, belangrijker nog, het biedt oppositiepartijen de gelegenheid zich te herkennen in de voorstellen van en de uitvoering door het college. Zij worden dan niet genegeerd, maar tellen mee. Het zal het draagvlak van het college bij de gemeenteraad vergroten. Een akkoord op hoofdlijnen heeft ook het voordeel dat ingespeeld kan worden op de actualiteit en veranderingen in de tijd'aldus de informateur.

Het volledige eindadvies van Foort van Oosten is aangeboden aan de fractievoorzitters van de negen partijen in Albrandswaard. Het advies is sinds vanmorgen ook in te zien op de website van de gemeente Albrandswaard.

 

 

 

 


Foto: Digitaal Dagblad