Hans Wagner: 'Wij wonen in een relatief veilige gemeente'

mainImage
Hans Wagner: 'Wij wonen in een relatief veilige gemeente'

De gemeente Albrandswaard hield gisterenavond in een stampvol Abel-Tasman zijn nieuwjaarsreceptie. Veel mensen van heel veel organisaties waren aanwezig om elkaar nieuwjaar te wensen, een hapje en een drankje te gebruiken en om de luisteren naar de ‘laatste’ nieuwjaarstoespraak van burgemeester Hans Wagner die komende zomer zal vertrekken.

Hij ging meteen in op de brand in ’t Veerhuys in Rhoon tijdens de jaarwisseling. ,,De schade die daarbij is ontstaan, is zo groot dat er geen activiteiten meer mogelijk zijn in het partycentrum. Ik heb inmiddels gesproken met de ondernemer de heer Singh en aangegeven dat we hem vanuit de gemeente, daar waar mogelijk, graag willen helpen bij de herstart van zijn bedrijf. Het is voor hem een grote klap en dat is het ook voor onze gemeenschap.’’

Later in zijn rede kwam de burgemeester ook nog terug op de brand bij Abel in september 2018. ,, Op 19 september werden we opgeschrikt door de brand in restaurant Abel en het naastgelegen woonhuis van de familie Abel. Het is vreselijk om alles wat je in jaren hebt opgebouwd in vlammen te zien opgaan. Ik weet dat Remco en Sigrid ondanks deze grote tegenslag alweer volop bezig zijn met een nieuwe Abel en een nieuw familie-onderkomen.’’

Verder stipte de hij de veiligheid in Albrandswaard aan. ,,Vanuit mijn verantwoordelijkheid voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid kan ik u vertellen dat we nog steeds in een relatief veilige gemeente wonen. Het vijf jaar geleden ingezette beleid blijft zijn vruchten afwerpen. Onze misdaadcijfers zijn voor het vijfde jaar op rij gedaald, zo blijkt uit de eerste voorlopige cijfers over 2018. Dat doen politie, BOA’s en ik niet alleen. Het sterkste ‘wapen’ daarbij is onze gemeenschap, onze inwoners, u dus. De daling van de misdaadcijfers 2018 zit hem vooral in een sterke daling van de fietsendiefstallen. Het aantal woninginbraken is helaas voor het eerst weer licht gestegen en blijft een punt van ons aller aandacht. Dus als u het huis verlaat: ramen dicht, licht aan en deur op slot. En bel bij verdachte situaties direct 112.’’

Een ander mooi voorbeeld van samenwerking vindt Wagner de vrijwillige brandweer van Albrandswaard. ,,Een korps om trots op te zijn. Het is zeer lovenswaardig dat de vrijwilligers van onze brandweer altijd paraat zijn. Maar als we dat ook voor de toekomst zo willen houden, hebben we wel een regelmatige toestroom van nieuwe vrijwilligers nodig. Ik roep u daarom op om er serieus over na te denken of u niet de toekomstige vrijwillige brandweerman of brandweervrouw bent. Van de drie huidige aspirant-leden zijn er overigens twee vrouw.’’

Ook blikte de burgemeester nog even terug op de verkiezingen van afgelopen jaar. ,,In maart waren er gemeenteraadsverkiezingen en dat leverde ons een nieuwe raad en daaruit ook een nieuw college op. De raad én het college staan de komende tijd voor nogal wat uitdagingen. Onder meer de woningbouwopgave en ten behoeve daarvan de verplaatsing van sportpark de Omloop, de energietransitie en het Huis van Albrandswaard. De sfeer in de raad is op dit moment scherp op de inhoud en respectvol jegens personen; dus goed op de relatie en oprecht zoekend naar verbinding. Een goede uitgangsbasis om met elkaar de uitdagingen aan te gaan en een vruchtbaar debat te voeren.’’

Blij was Wagner ook met het feit dat hij het afgelopen jaar vier inwoners mocht benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. ,,Mevrouw Plonie Rooimans en de heer Richard van Meijbeek kregen de onderscheiding tijdens de laatste vergadering van de ‘oude’ raad op 26 maart. De heer Jaap de Raadt werd onderscheiden tijdens de zogenaamde lintjesregen op 26 april. En de heer Leen Zevenbergen kreeg zijn onderscheiding tijdens de korpsavond van de brandweer op 15 december.’’

Tot slot hief Hans Wagner het glas op ‘Een sterke en veilige Albrandswaardse gemeenschap met ruimte voor verschil en respect voor elkaar en natuurlijk op een gezond en gelukkig 2019.’

 

 


Foto: Digitaal Dagblad