Albrandswaards Dagblad | Gratis openbaar vervoer nog niet geregeld

Gratis openbaar vervoer nog niet geregeld

mainImage

Aan de hand van de motie ‘gratis openbaar vervoer’ die op 2 juli vorig door bijna alle partijen in de gemeenteraad werd aangeboden, alleen de PvdA hoorde daar niet bij, kreeg het college de opdracht om diverse vervoersmodellen te onderzoeken en de uitkomsten hiervan te delen met de raad. Het nadrukkelijke verzoek in de motie was om bij het uitwerken van het vervoersmodel rekening te houden met alle minima.

De Maatschappelijke Adviesraad adviseerde om het gratis Openbaar Vervoer aan te bieden voor de doelgroep 65+ met een laag inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. 

Gisteren was het zover en bespraken de raadsleden in de commissie Welzijn het door het college uitgewerkte voorstel. Hierin stelt het college voor om op basis van de mogelijkheden en kosten van gratis openbaar vervoer voor minima en ouderen te kiezen voor de doelgroep 60+ (minima) en te starten per 1 januari 2020. Hiervoor wil het college 75.000 euro van de stelpost gratis OV overboeken naar het minimabeleid. Daarbij is volgens wethouder Van Ginkel rekening gehouden met het RET-reisgebied en met de wijze waarop buurgemeenten gratis OV aanbieden.

Sommige partijen, met name de ChristenUnie/SGP en de VVD, zagen hierin echter leeftijdsdiscriminatie. En ook enkele andere partijen constateerden nog wel wat losse eindjes in dit voorstel. Vandaar dat het stuk nog een keer besproken gaat worden in de raadsvergadering van 4 maart.