Goedknegt wil snel om tafel voor vervolggesprekken

mainImage
Goedknegt wil snel om tafel voor vervolggesprekken

VVD-voorman Marco Goedknegt hoopt maandag een vervolg te geven aan de informatie van een nieuwe coalitie in Albrandswaard. Hij wil dan met alle partijen om tafel om de uitkomsten van het rapport van informateur Foort van Oosten te bespreken.
Goedknegt: ,,Ik heb op 22 maart de opdracht gekregen van de raad om een informateur aan het werk te zetten en om met een advies te komen. Dat advies ligt er nu en dus ga ik terug naar de raad om reacties te vragen op de beoogde samenstelling van het de coalitie zoals die uit het advies is gekomen. Verder wil ik met alle partijen de argumenten die de informateur voor deze samenstelling heeft gegeven, bespreken. Daarna kunnen we dan met een externe formateur aan de slag.  Ik wil het allemaal zo snel mogelijk doen en hoop dus dat het voor alle betrokkenen mogelijk is om dat overleg komende komende maandag al te hebben.''

 


Foto: Digitaal Dagblad