Frans van Zaalen neemt afstand van SGP-standpunt

mainImage
Frans van Zaalen neemt afstand van SGP-standpunt

Voorzitter Frans van Zaalen van de ChristenUnie/SGP-fractie in de Albrandswaardse gemeenteraad neemt afstand van het standpunt van de SGP ten aanzien van de Nashville-verklaring. Landelijk SGP-voorman Kees van der Staaij onderschreef eerder deze week dat manifest waarin christenen homoseksualiteit afwijzen.

ChristenUnie-man Van Zaalen: ,,Hiermee wordt weer duidelijk dat de ChristenUnie en de SGP twee verschillende partijen zijn. Dit is een SGP-ding en de ChristenUnie onderschrijft deze mening niet. De SGP staat achter Van der Staaij maar als ChristenUnie vinden we dat dit echt niet kan. Je moet handreikingen doen in het leven en niet de vinger heffen naar andere mensen. Het is kwalijk om mensen als persoon af te wijzen; dat is nooit goed.’’

Van Zaalen zegt dat zijn partij achter de mensen staat en het op dit punt dus absoluut oneens is met de SGP. ,,Die Nashville-verklaring gaat veel te veel over de wandeling in het leven. Te veel over wat je wel of niet moet doen. Ik sta achter de mens en iedereen heeft zijn eigen wandeling in het leven. Daar mag je met elkaar in discussie over gaan en dat is ook goed. Mits er respect blijft voor de mening van de ander. Je mag iemand als persoon nooit afwijzen op de wijze waarop hij of zij leeft. Dan wijs je de mens af en dat is nooit goed. Bovendien vinden wij als ChristenUnie dit ook niet dé manier om deze discussie te voeren.’’

De lokale fractie van de ChristenUnie/SGP kan zich dus niet vinden in deze overtuiging van de SGP, maar Van Zaalen ziet dat niet als een groot probleem. ,,Natuurlijk zijn we van oorsprong twee verschillende partijen; dat blijkt nu maar weer. Dat geldt overigens ook voor de rol van de vrouw in bijvoorbeeld de politiek. Ook daar denken we als ChristenUnie duidelijk anders over. Maar lokaal spelen dit soort grote discussies natuurlijk eigenlijk nooit. Daar komen dit soort zaken helemaal niet aan de orde. Lokaal gaan we echt voor samenwerking en verzoening.’’

Natuurlijk staat volgens Van Zaalen ook de ChristenUnie achter het idee dat het gezin de basis van de samenleving moet vormen. ,,Maar wij willen opvattingen van anderen niet afwijzen. Dat is nooit de juiste weg om te bewandelen. Overigens vind ik wel dat hier wel erg veel ophef over gemaakt wordt. Als een moslim hetzelfde had gezegd, was dat waarschijnlijk lang niet zulk groot nieuws geworden. En dat zegt helaas ook wel iets over de maatschappij waarin we nu leven.’’

 


Foto: Digitaal Dagblad