EVA zwaar teleurgesteld in Marco Goedknegt

mainImage
EVA zwaar teleurgesteld in Marco Goedknegt

Marco Goedknegt gaat geen tweede lokale formateur aanstellen en zal voor de vorming van een nieuwe coalitie op dit moment ook niet in gesprek gaan met EVA dat als ‘tweede’ uit de verkiezingen kwam en dat de grootste lokale partij is. Hij gaat door met het formeren van een coalitie met Stem-Lokaal, Leefbaar Albrandswaard, het CDA en zijn eigen VVD.
‘Op basis van de bijeenkomst van afgelopen maandag, concludeert de VVD dat er voldoende draagvlak is bij de in het advies genoemde partijen alsmede bij de ChristenUnie/SGP fractie om op dit moment met deze partijen als eerste aan tafel te gaan.’ Dit schrijft Marco Goedknegt in een email aan de vijf partijen die niet betrokken worden bij de gesprekken over een nieuw te vormen college.

Verder schrijft hij. ‘De genoemde partijen steunen ook het voorstel om te werken met een externe formateur. Vanuit twee partijen kwam de vraag of een formateur vanuit Albrandswaard wellicht meerwaarde kan hebben voor het vervolg van het proces. Deze suggestie is overwogen evenals het idee om een tweede formateur met lokale kennis te benoemen. Bij de overweging is meegenomen dat de heer van Oosten alle partijen heeft gesproken tijdens de informatieronde en dat vanuit de vier betrokken partijen lokale onderhandelaars worden ingezet. Dit laatste moet volgens ons dan ook voldoende zijn om de lokale kennis en het historisch perspectief in het proces te brengen en te bewaken, samen met de externe blik.’
Tot slot stelt hij in de email. ‘Aangezien er afgelopen maandag voldoende steun is uitgesproken voor de heer Van Oosten als externe formateur heeft de VVD dit verzoek bij hem neergelegd waar hij vervolgens positief op heeft gereageerd.’

EVA is hier bij monde van Thomas van der Knaap niet blij mee. Hij stelt in zijn antwoord. ‘Afgelopen maandag hebben wij een duidingsoverleg gehad met alle partijen uit de raad. Tijdens dit overleg zijn diverse zaken geconcludeerd. Geen enkele conclusie zie ik in jouw e-mail beantwoord. In de eerste plaats bleek geen enkele partij EVA uit te sluiten. De VVD zou EVA dan ook betrekken in de onderhandeling. Nu, vier dagen later, hebben wij nog geen uitnodiging hiervoor ontvangen. Wellicht moet ik uit jouw e-mail opmaken dat wij deze uitnodiging ook niet gaan ontvangen? Je bent hier niet duidelijk over.’

Daarnaast stelt Van der Knaap. ‘Verder is voorgesteld een lokale formateur aan te stellen naast Foort. Juist na de eerste gespreksronde, met de onderhandelaars waarvan je stelt dat zij voldoende historisch besef meenemen, bleek dat in het rapport niet door sentimenten heen is geprikt. Je stelt nu dat met dezelfde mensen, die ook vanuit deze grieven hebben gehandeld, er voldoende lokale kennis en historisch besef aan tafel zit. Op basis van jouw bericht trek ik de conclusie dat de VVD de uitkomsten van het overleg van maandag naast zich neerlegt. Daarnaast krijg ik de indruk dat de VVD niet langer van plan is EVA uit te nodigen aan de onderhandelingstafel en de VVD opnieuw EVA actief uitsluit in de samenwerking.’

Hij besluit zijn antwoord met. ‘Waar de VVD 2,5 jaar terug de stap heeft gezet om zich voortaan te richten op de toekomst van onze gemeente en vanuit de inhoud te besturen en vanuit die gedachte VVD en EVA elkaar hebben gevonden in de samenwerking, begrijp ik dat de VVD terug bij af is en de stap terug maakt naar oude politiek.
Mogelijk interpreteer ik jouw bericht niet goed en ziet de VVD het continueren van de samenwerking met EVA als een serieuze optie. In dat geval verzoek ik je meer duidelijkheid te geven en verwacht ik ook een andere benadering van jullie in het proces.’

 

 

 

 

 

 

 

 


Foto: Digitaal Dagblad