Albrandswaards Dagblad | Veel discussie over nieuwe gymzaal in Rhoon

Veel discussie over nieuwe gymzaal in Rhoon

mainImage
Veel discussie over nieuwe gymzaal in Rhoon

Het gaat in dit voorstel alleen maar om de gymzaal; de inrichting van het park blijft volkomen buiten beschouwing, benadrukte wethouder Maret Rombout afgelopen maandag tijdens het Beraad en Advies Ruimte nog maar eens. Veel aanwezige raadsleden maakten zich zorgen over de inrichting van het ‘plotseling’ ook in de plannen meegenomen Rhoonse park. Plannen die vooruit zouden lopen op de nog vast te stellen parkvisie. Voorgesteld werd dan ook om de zin ‘Dit schetsontwerp voor de openbare ruimte dient als inspiratie bij het opstellen van de parkvisie’ te schrappen uit het raadsvoorstel. Niet alle partijen konden zich daar echter in vinden.
Studenten van SUS ateliers van de Hogeschool Rotterdam hebben de plannen gemaakt voor de nieuwe circulaire en energie-neutrale gymzaal aan de Sportlaan in Rhoon met groen dak en zonnepanelen. Op 13 maart is er nog overleg met de omwonenden en gebruikers en pas in juni neemt de gemeenteraad een beslissing over definitieve plannen. De bouw zou dan in de zomer van 2019 in vier maanden tijd plaats moeten vinden en uitgevoerd moeten worden door MBO-studenten van Zadkine. Sloop en bouw worden in de zomermaanden gepland om de gymlessen zo weinig mogelijk te frustreren.
Ook waren er bij diverse partijen wat zorgen over de plek van de nieuwe gymzaal. Of die niet veel zou opschuiven richting het 'kleine badje' in Rhoon. Wethouder Rombout kon die zorgen wegnemen. De gymzaal komt op precies dezelfde plek als de oude. De nieuwe zaal krijgt er wel twee meter bij aan de oostkant en wordt ongeveer twee meter hoger dan de oude.
Met de plannen voor de nieuwe gymzaal is ruim 1 miljoen euro gemoeid. Daar zou nog eens ruim drie ton bijkomen om een tijdelijke bouw-weg aan te leggen vanaf de Gaarde naar de Sportlaan om bouwverkeer langs de Julianaschool (Wegwijzer) te voorkomen.
De gemeenteraad van Albrandswaard voert op 5 maart dezelfde discussie nog maar eens.

 

 


Foto: Digitaal Dagblad