Albrandswaards Dagblad | Commissie spreekt over nieuwe gymzaal

Commissie spreekt over nieuwe gymzaal

mainImage

De leden van de commissie Welzijn van de gemeente Albrandswaard praten aanstaande maandag over de nieuwe gymzaal aan de Sportlaan in Rhoon. Het gaat erom het college op te dragen YASbouw BV opdracht te verlenen voor de nieuwbouw van de gymzaal Rhoon conform het bijgevoegde plan voor een bedrag van 1.643.380 euro. Rond de gehele nieuwbouw is op een tweetal eerdere momenten al een krediet gevoteerd. De uiteindelijke totale kosten, inclusief plankosten, gaan een bedrag belopen van 2.095.593 euro.

Met ingang van 2019 is de BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) van kracht geworden voor met name de gebouwen die door de overheid worden gebouwd. Dit betreft een wettelijke eis.
Vanuit de regelgeving voor ‘beter bewegen in het onderwijs’ is een aanpassing van het vloeroppervlak gewenst. En doordat in juli 2018 de wet Versnelling Energie Transitie van kracht is geworden is de aansluitplicht op aardgas komen te vervallen. Consequentie daarvan is dat bij de nieuwbouw een alternatief moest worden gevonden voor de verwarming en de warmwatervoorziening.

Onderdeel van de zelfvoorzienendheid is het aanbrengen van PVT-panelen. Dit zijn zonnepanelen waarbij ook warmte wordt opgewekt voor zowel warm water als verwarming waardoor de warmtepomp kleiner kan worden. Doordat ingespeeld is op de toekomstbestendigheid van het gebouw en de veranderende behoefte van het bewegingsonderwijs en de verenigingen is het totale bruto vloeroppervlak 100 m2 groter geworden dan in de oorspronkelijke raming.

Als de opdracht wordt verleend wordt er medio mei gestart met de nieuwbouw van de gymzaal in Rhoon. Met de gebruikers vindt op reguliere basis communicatie plaats over de voortgang van het traject.