Advies van informateur aanleiding tot discussie

mainImage
Advies van informateur aanleiding tot discussie

Nu het advies van de informateur er ligt om in Albrandswaard een college te formeren met de VVD, Stem-Lokaal, Leefbaar Albrandswaard en het CDA ligt de bal bij de VVD. De grootste partij in de gemeente moet vooralsnog het voortouw nemen om de formatie van een nieuwe coalitie en een nieuw college in gang te zetten.
Marco Goedknegt: ,,Ik vind het een grondig advies van de informateur en tegelijk ook wel een advies met een verrassende uitkomst. Maar goed, vanavond bespreken we in de fractie de insteek voor de komende periode en ik heb er vertrouwen in dat het goed komt. De raad had vooraf gevraagd om een coalitie waarin samenwerking en stabiliteit belangrijke begrippen zijn. En zeker qua raad heb ik daar vertrouwen in maar voor een nieuw college liggen er in deze samenstelling nog wel een paar uitdagingen. Denk daarbij vooral aan de sportvelden en de duurzaamheid binnen de gemeente. En mocht er een college komen waar de VVD deel van uitmaakt dan word ik de wethouder voor mijn partij.’’

Volgens Sander van der Kaaij van het CDA waren er niet veel andere mogelijke uitkomsten voor het advies. ,,We willen een grote coalitie en die komt er nu met 13 van de 21 zetels in de raad en een college met vier wethouders. Als CDA hebben we het altijd al goed kunnen vinden met de VVD en Stem-Lokaal en Leefbaar verdienen als winnaars na de verkiezingen ook een plek in de coalitie. Tijdens de besprekingen hadden we de afgelopen tijd ook met die partijen al goede gesprekken. Wie er voor ons wethouder wordt, is nog niet zeker. Daar hebben we drie kandidaten voor.’’

Martijn Heezen van Stem-lokaal noemt de uitkomst prima. ,,Wij vinden dit heel goed want dit zijn wel de winnaars en deze samenstelling voor een coalitie heeft ook onze voorkeur. En met name door wat wisselingen die de afgelopen tijd bij de VVD hebben plaatsgevonden, hebben we ook vertrouwen in een langdurige relatie in deze samenstelling. En dat mag ook wel weer eens; een college dat de volledige termijn uitzit. Mochten we daadwerkelijk deel uit gaan maken van een nieuw college dan zal ik wethouder worden voor Stem-Lokaal.’’

Frans van Zaalen noemt het advies van informateur Foort van Oosten een logische keuze. ,,Goed dat dit er is uitgekomen en dat er nu een andere lijn uitgezet kan worden in de gemeente. Dit zijn vier partijen die op één lijn zitten en dan valt EVA af; mede door het gedoe rond het zwembad in Albrandswaard. Natuurlijk hadden wij er zelf ook wel bij willen zitten, Dan hadden we een soort christelijk blok gehad binnen de coalitie en dat was mooi geweest. Voorlopig kunnen we deze uitkomst steunen maar het is nog wel even wachten op wie de wethouders-kandidaten zijn natuurlijk.’’

,,Wij zijn helemaal tevreden; dit was precies wat wij wilden’’, aldus Bas Boender van Leefbaar Albrandswaard. ,,En dit doet ook recht aan de verkiezingsuitslag. Het lijkt inderdaad wel een beetje een rechts blok op deze manier maar wij hebben ook zeker wat linkse standpunten in ons programma en die zullen wij zeker ook gaan verwoorden in het coalitiedocument. Wij gaan in ieder geval een constructieve en positieve bijdrage leveren aan een stabiele coalitie die deze keer vier jaar blijft zitten. En wanneer Leefbaar Albrandswaard een wethouder gaat leveren voor een nieuw college zal ik die persoon zijn.’’

Volgens Richard Steger van de NAP roept deze mogelijke coalitie sombere herinneringen op aan vier jaar geleden. ,,Dit advies is heel opmerkelijk en maakt de toekomst van onze gemeente onzeker. Vier jaar geleden is er ook dergelijks geprobeerd en dat college klapte toen al aardig snel. Dit is echt het verslag van een VVD-informateur zonder lokaal historisch besef. Het wordt op deze manier dan ook zeker geen stabiele coalitie. Maar het is maar een advies en dus niet bindend. Het is nu aan de VVD om er wat mee te doen en zij kunnen afwijken van dit advies.’’

Thomas van der Knaap van EVA: ,,Wij zien in dit voorstel niet alle antwoorden op de uitgangspunten die gesteld aan een nieuwe coalitie. Zo moet er bijvoorbeeld bestuurskracht zijn in regionaal en in BAR-verband en dat zie ik niet terug in deze combinatie. Daar moeten we het eerst nog maar eens goed over hebben tijdens een debat in de raad. Daarnaast heeft het gedoe rond het zwembad blijkbaar een grote rol gespeeld en dat is inderdaad een heikel punt dat nog niet eens is afgehandeld; dat is een actueel dossier. Daar zijn vragen over gesteld die nog niet zijn beantwoord. Dat kan dan toch nooit het uitgangspunt zijn voor een nieuw te vormen coalitie in Albrandswaard.’’

Bij de PvdA overheersen ongeloof en teleurstelling. Lillian Padmos: ,,Het gevoel dat het deze kant op zou gaan, hadden wij totaal niet. Dit lijkt op een herhaling van vier jaar geleden en dat is niet goed. Volgens de informateur is dit de wens van de kiezer, maar volgens ons gaat dit een chaos worden. En de mensen zijn al zo teleurgesteld in de politiek; velen zijn de politiek moe. Verder heb ik geen flauw idee of en hoe ze hier uitkomen. Het zijn veel nieuwe gezichten en dus moeten we afwachten wat ze te bieden hebben. Maar ons past in ieder geval bescheidenheid. Met maar één zetel moeten wij zeker geen grote mond hebben.’’

James Scharink van GroenLinks: ,,Deze constructie hadden wij niet voor ogen. Zeker niet omdat wij graag mee willen doen. Er valt in Albrandswaard nog een hoop te winnen op progressieve beleidspunten en dat gaat met deze club niet lukken. Verder is het zwembad wel erg politiek gemaakt in deze informatieronde. Dat onderwerp lijkt de bovenhand te hebben gehad bij de vorming van deze coalitie en dat is niet goed. We moeten kijken naar wat we willen met de toekomst van Albrandswaard in algemene zin en dan moet je je niet op één punt focussen. Maar ik wil zeker ook Stem-Lokaal en Leefbaar nog complimenteren met het feit dat ze het zo goed gedaan hebben bij de verkiezingen.’’

 

 


Foto: Digitaal Dagblad