Op donderdagavond 29 maart wordt er een minicursus akkervogels gegeven door ecoloog Niels Godijn. De cursus duurt van 20.00 tot 22.00 uur en de zaal is open om 19:30 uur. In de cursus is ook een praktijkexcursie op IJsselmonde op zaterdagochtend 28 april inbegrepen.
Het gaat slecht met de akkervogels. Al twintig jaar lopen de aantallen terug. Oorzaken zijn verstedelijking en intensivering van het agrarisch landgebruik. Op IJsselmonde heeft een aantal agrarische ondernemers, begeleidt door het Louis Bolk Instituut en de Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief, een project gestart om het tij te keren. Er worden maatregelen getroffen waardoor naar verwachting de akkervogels weer in aantallen en soorten zullen toenemen.
De kosten voor de cursus bedragen zes euro voor leden van Natuurvereniging IJsselmonde en niet-leden betalen een tientje. Dat is inclusief verstrekte materialen en koffie of thee. Aanmelden kan via [email protected]. De cursus wordt gegeven in het NME Centrum ‘de Groene Draak’ in Ridderkerk.

Elke avond het laatste nieuws uit Albrandswaard? Gratis abonneren!