Natuurvriendelijke oevers aangelegd in het Buijtenland van Rhoon

15 November 2023, 15:24 uur
Lokaal
mainImage
Buijtenland van Rhoon/PR

Afgelopen jaar zijn er in het Buijtenland van Rhoon werkzaamheden geweest voor de aanleg van maar liefst 17 kilometer natuurvriendelijke oevers. De oevers geven een boost aan de biodiversiteit in het gebied. Nu zijn de werkzaamheden klaar en de eerste resultaten al goed te zien.

4,7 kilometer hele flauwe oevers met natuurstrook
In de zomer van 2023 werd opnieuw gestart met de aanleg van de oevers. Dit was een vervolg op de werkzaamheden in 2022 die vanwege de regen vervroegd werden gestaakt. De werkzaamheden bestonden uit het flauw afgraven van de oeverranden, herstellen van drainage en inzaaien met inheemse flora. Nu zijn bijna alle oevers ingezaaid en is het bijzondere natuurproject klaar. In totaal werd er 17 km kilometer oevers aangelegd langs 26 watergangen. Het gaat om bijna 10 kilometer sloot. Daarvan heeft 4,7 km een hele flauwe oever met daarnaast een natuurstrook, ingezaaid met kruidenrijk gras. Een enorm project dat niet had gekund zonder hulp van alle agrariërs in het gebied die hun teeltplannen daarvoor hebben aangepast. Een verrassende vondst tijdens de werkzaamheden waren resten van de oude Portlandsche watermolen.

Natuurvriendelijke oevers
Een natuurvriendelijke oever is een aaneengesloten oever langs een bestaande waterloop met begroeiing van inheemse planten en bloemen. In tegenstelling tot steile oevers is een natuurvriendelijke oever flauw afgegraven. Dit levert een enorm rijke omgeving op voor insecten, planten en dieren, amfibieën en verschillende flora en fauna.

Positief resultaat
Afgelopen jaar was de positieve impact van de oevers op de biodiversiteit al goed te zien. Tijdens het broedseizoen werd door Sovon Vogeltelling Nederland in kaart gebracht waar verschillende broedvogels zich nestelen. Rondom de natuurvriendelijke oevers in de Zegenpolder en de Portlandpolder werden veel broedende vogels gesignaleerd zoals kieviten en de gele kwilkstaart. Op een eerder aangelegde oever is volgens de projectleider ook al te zien dat de waterkwaliteit verbetert: “Het water is helderder en er zijn meer vissen en amfibieën.”

Hoge verwachtingen voor volgend jaar
Het resultaat van afgelopen jaren geeft hoge verwachtingen voor volgend jaar. Dan gaat de flora zich ontwikkelen en zullen er steeds meer bijzondere soorten te zien zijn. “Het was een heel bijzonder project”, vertelt de projectleider, “zeker ook met de vondst van de oude watermolen. Ik kan niet wachten om te zien hoe de oevers er over twee jaar bij staan, vol bijzondere bloemen, planten en veel meer akkervogels die een plek hebben gevonden. Echt een verrijking van de biodiversiteit in het gebied."