mainImage

Inspectie groen en gras in Nissewaard

13 oktober 2020, 10:15 uur
Lokaal

De gemeente Nissewaard is gestart met
het uitvoeren van een inventarisatie en
inspectie bij beplantingen en gras. Het
betreft hier het openbaar groen zoals
grasvelden, groen bij speeltuinen en om
parkeerplaatsen. Alle openbare heggen en
vakken met struiken, zoals in woonwijken
en op begraafplaatsen, langs fiets- en
voetpaden, worden geïnspecteerd.

Tijdens de inspectie wordt geïnventariseerd
in welke de mate waarin groen en gras
beschadigd, verouderd of incompleet is.
Voorbeelden hiervan zijn gaten in de heg,
open plekken in de beplanting of dode
struiken. Daarnaast wordt de hoogte van de
haag opgemeten. Aan de hand van deze
inventarisatie kijkt de gemeente waar
beplanting aangevuld of vervangen moet
worden. De inspectie vormt de basis voor
een meerjarenplanning onderhoud en
renovatie van de gras- en plantvakken van
de gemeente.

Tot en met december inspecteren drie
inspecteurs lopend of fietsend alle
beplanting en graszoden in de gemeente
Nissewaard. Zij zijn herkenbaar aan
een oranje hesje met de bedrijfsnaam
DG-Groep achterop en de aanduiding inspectie.


Folders