De gemeentelijke kinderombudsman voor Rotterdam en omgeving wordt steeds vaker geconfronteerd met situaties waarbij kinderen geen jeugdhulp krijgen terwijl ze die wel direct nodig hebben. Ouders, huisartsen, advocaten, rechters en jeugdhulpverleners uiten in toenemende mate hun zorgen hierover aan de gemeentelijke kinderombudsman. Vaak kan er geen geschikte behandeling worden gevonden, omdat de wachttijd meerdere maanden tot soms zelfs meer dan een jaar bedraagt. Dat blijkt uit het gisteren gepubliceerde jaarverslag over 2017 van de gemeentelijke kinderombudsman.
In 2017 ontving de kinderombudsman 241 vragen en klachten. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2016. Zij maakt zich vooral zorgen over de toegang tot de jeugdhulp en de wachtlijsten in de gespecialiseerde jeugdhulp. In een aantal situaties kon de kinderombudsman met een interventie ervoor zorgen dat een kind of jongere toch de hulp kreeg die hij/zij nodig heeft. Daarnaast heeft ze hierover in december 2017 met de wethouder Zorg, Jeugd en Onderwijs van de gemeente Rotterdam gesproken. Zij heeft de wethouder toen ook gevraagd welke stappen de gemeente gaat zetten om deze problemen op te lossen.
Het afgelopen jaar klopten ook tal van hulpverleners en ouders bij haar aan omdat gezinnen met kinderen uit huis dreigden te worden gezet, vaak vanwege geldproblemen. Helaas merkt de kinderombudsman steeds vaker dat het gebrek aan woningen een goede oplossing in de weg staat. Hierdoor komen de rechten van de betrokken kinderen in de knel.

In december 2017 heeft ze een handreiking opgesteld waarin staat wat gemeenten kunnen doen om passende woonruimte of maatschappelijke opvang te bieden aan gezinnen die hun huis kwijtraken. Hierin wordt aandacht gevraagd voor een kindvriendelijke, veilige en gezonde leefomgeving en voor de continuïteit op school.

De gemeentelijke kinderombudsman behandelt ook klachten over de gemeente Albrandswaard. En omdat gemeenten sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn voor de gehele jeugdhulp, behandelt de kinderombudsman ook klachten over instellingen die de jeugdhulp uitvoeren.
In het verslagjaar 2017 was ombudsman Anne Mieke Zwaneveld ook de kinderombudsman. Sinds 1 maart van dit jaar fungeert de nieuwe plaatsvervangend ombudsman Stans Goudsmit als kinderombudsman.

 

Elke avond het laatste nieuws uit Albrandswaard? Gratis abonneren!