Albrandswaards Dagblad | Feyenoord houdt vast aan 25 miljoen minimaal

Feyenoord houdt vast aan 25 miljoen minimaal

mainImage
Mark Koevermans in gesprek met Jan Dirk Stouten

door Jan D. Swart

Mark Koevermans, de directeur van Feyenoord, heeft tijdens de nieuwjaarsreceptie van Feyenoord bevestigd dat de directie en daarmee óók de Raad van Commissaris van de betaald voetbaltak alleen ja zeggen tegen het nieuwe stadion als er jaarlijks minimaal 25 miljoen euro door de nieuwe uitbater – de huidige N.V. Stadion – wordt gegarandeerd. Au, want de teller in de position paper staat nog steeds op 17,5.  

Koevermans zei er niet bij wat er gebeurt als de rekenmeesters niet aan de voorwaarde van 25 miljoen kunnen voldoen. Dat is ook nog niet bekend, omdat de Raad van Commissarissen van de BVO momenteel uit drie leden bestaat en er twee vacatures zijn. Die horen toe aan de Vrienden van Feyenoord, die 49% van de aandelen hebben. Morgen overleggen zij wie vanuit hun midden naar voren worden geschoven. Daarmee komt het aantal weer op beslisniveau van vijf. 

De kans is echter groot dat de RvC zal worden uitgebreid. De statuten schrijven voor dat er voetbalkennis in het besliscentrum moet zitten. Dat zou kunnen betekenen dat Ivo Opstelten als hoofd van de Stico – de Stichting die de continuïteit van Feyenoord bewaakt – een of zelfs twee man aan het instituut zal toevoegen. Hij heeft daartoe reglementair de bevoegdheid. Een van de posities zou dan voor Sjaak Troost zijn, die de laatste zeven maanden technisch directeur was. 

Verdikking van de RvC bij Feyenoord blijkt noodzakelijk omdat er gelet op de ontwikkelingen rond de stadionbouw belangrijke beslissingen genomen moeten worden. Afscheid van de Kuip en nieuwbouw zijn emoties en men is bij Feyenoord van mening dat besluiten hierover breed gedragen moeten worden. Op de nieuwjaarsreceptie zei Mark Koevermans weliswaar dat de directie van Feyenoord in de toekomst weer zelf de grote besluiten zal gaan nemen, maar ten aanzien van de keuze voor het nieuwe stadion of De Kuip is daar geen sprake van. Dat is de verantwoordelijkheid van de RvC die ook aan de mening van de supporters niet voorbij zal willen gaan.

Koevermans bleef met de geëiste 25 miljoen nog aan de matige kant, want in werkelijkheid willen de andersdenkenden binnen de RvC van Feyenoord een garantie van 40 miljoen. Koevermans zei ook niet voor niks dat ‘’het allemaal verantwoord moet zijn voor de bvo.’’ Ook gebruikte hij zinnen als ‘’het moet te bouwen zijn’’ en ‘’we zijn nog steeds aan het verkennen en aan het rekenen’’ en ‘’de businesscase moet stabiel zijn.’’

Het bevestigt het vermoeden dat de aardappelen nog lang niet gaar zijn op de kantoren bij De Kuip en bij het noemen van het gevraagde bedrag van 25 miljoen voegde Koevermans er ook nog aan toe: ‘’Dat was twee jaar geleden.’’ Hij nam dus zelf een voorsprong op de veel grotere vraagprijs die waarschijnlijk nog gaat volgen als de Raad van Commissarissen van de BVO geformeerd is en vooral als er duidelijkheid is waar nu precies de macht ligt bij Feyenoord. Bij de BVO, De Vrienden, Ivo Opstelten of de supporters?

Toekomstwens van Koevermans was samenvoeging van de betaald voetbaltak en de N.V. Stadion tot één organisatie, met één directie en één RvC. ‘’De clubs die eigenaren zijn van hun eigen stadion hebben het in Europa het best voor elkaar’’, zei hij. Vijftig jaar geleden zei men dat ook al.