Albrandswaards Dagblad | Vragen over aankoop winkel door wethouder
mainImage

Vragen over aankoop winkel door wethouder

14 februari 2019, 08:46 uur
Algemeen

De EVB heeft vragen gesteld over een investering van wethouder Cees Schaap aan de Middenbaan in Barendrecht. De wethouder heeft aan het eind van het jaar een winkelpand gekocht. In notulen geeft het college van B en W aan dat hier geen integriteitsaspecten aan zijn verbonden.
Saillant detail is dat Dirk Vermaat als wethouder twee jaar geleden een motie van wantrouwen aan zijn broek kreeg, omdat zijn broer panden in bezit had op de Middenbaan en de wethouder bij de centrumontwikkeling was betrokken. Vermaat overleefde overigens die motie van wantrouwen met één zetel.

Volgens EVB zijn enkele ondertekenaars van die motie nu wethouder. ‘’Namelijk wethouder Luijendijk (CDA), wethouder de Jonge (GroenLinks) en wethouder Roopram (PvdA). U zult begrijpen dat de directe aankoop van commercieel vastgoed op de Middenbaan door wethouder Schaap (VVD) en de wijze waarop het college van B&W dit nu afdoet als een feit waaraan geen integriteitsaspecten zijn verbonden, vragen oproept bij mijn fractie. Informatie over deze vastgoedtransactie is overigens direct uit openbare bronnen te verkrijgen. In dit geval via www.fundainbusiness.nlen het kadaster. De transactie is daarmee per definitie openbare informatie sinds 27 december 2018’’, aldus de EVB in een brief aan het college.

De EVB heeft de volgende vragen gesteld:
Is er in het college van B&W gesproken over de datum van deze vastgoedtransactie en de datum van inschrijving in het kadaster in relatie tot de melding van wethouder Schaap?
Hoe verhoudt de definitie ‘recentelijk’ uit de B&W notulen van 29 januari 2019 zich tot de datum van inschrijving in het kadaster van 27 december 2018?
Was het college van B&W zich er op 29 januari 2019 van bewust dat dergelijke vastgoedtransacties voor een ieder eenvoudig zijn te raadplegen via openbare bronnen? Zo ja, hoe heeft het college van B&W dat meegewogen in de besluitvorming om verder op geen enkele wijze te communiceren over deze kwestie?