Albrandswaards Dagblad | Verwijderen bomen op 'stort' volgende week van start

Verwijderen bomen op 'stort' volgende week van start

mainImage
Verwijderen bomen op 'stort' volgende week van start

In het voorjaar van 2019 start aannemerscombinatie Ploegam – Den Ouden in opdracht van de provincie Zuid-Holland met de bodemsanering en herinrichting van de voormalige stortplaats ‘Rhoonse stort’ langs de Zegenpoldersedijk. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren is het nodig om eerst de bomen en struiken te verwijderen die nu op de dijk groeien.

De aannemer begint op 12 november met dat verwijderen en deze werkzaamheden zullen ongeveer vijf weken duren. Om overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te voorkomen wordt er alleen gewerkt tussen 7.00 en 17.00 uur. Aan- en afvoer vinden plaats via de Albrandswaardsedijk, Albrandswaardseweg, Schroeder van der Kolklaan en Groene Kruisweg. Tijdens de kapwerkzaamheden en de voorbereidingen is de Zegenpoldersedijk afgesloten voor fietsers. Zij worden omgeleid via de Essendijk.

Na afronding van de kapwerkzaamheden wordt minimaal een zelfde oppervlak en type bos herplant (3,6 hectare), zo mogelijk in de nabije omgeving (bijvoorbeeld in het Buijtenland van Rhoon), zoals ook is vastgelegd in de Wet Natuurbescherming. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een andere aannemer en naar een geschikte plek voor het herplanten wordt momenteel gezocht.

De bodemsanering zelf en de herinrichting van de Rhoonse stort starten naar verwachting in het voorjaar van 2019. Belanghebbenden worden hierover tijdig geïnformeerd. Na afronding van alle werkzaamheden wordt een grasmengsel ingezaaid op de Rhoonse stort en op de dijk. Het lange-afstandsfietspad, het voetpad en de parkeerplaats worden opnieuw aangelegd.

Op initiatief van de gemeente Albrandswaard wordt gewerkt aan een inrichtingsplan voor het gebied na de bodemsanering dat verder gaat dan de huidige bestemming (grasland) en dat zo groen en natuurlijk mogelijk is. Ook de provincie en diverse gebiedspartijen, waaronder Vereniging de Carnisse Grienden, Stichting Bomenridders Albrandswaard, gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon en een vertegenwoordiger van de bewoners van de Havendam, werken mee aan dit inrichtingsplan.

 

 


Foto: Digitaal Dagblad