Verkiezingen van Provinciale Staten en waterschappen

mainImage
Verkiezingen van Provinciale Staten en waterschappen

Op 20 maart van dit jaar kunnen we weer naar de stembus. Dan worden de leden van de Provinciale Staten tegelijkertijd gekozen met de verkiesbare leden van het algemeen bestuur van de waterschappen.

Wat het parlement landelijk doet, doen de Provinciale Staten op lokaal niveau; zij bepalen in hoofdlijnen het beleid van de provincie en controleren de bestuurders (Gedeputeerde Staten) op de uitvoering daarvan. Zij vertegenwoordigen de belangen van de burgers. De Provinciale Staten wegen de wensen en belangen van de Zuid-Hollanders en nemen vervolgens een besluit.

Eén van de belangrijkste provinciale taken is de inrichting van de ruimte. De provincie bepaalt in hoofdlijnen of steden en dorpen kunnen uitbreiden en waar bedrijventerreinen of kantorenparken mogen worden aangelegd. Minder bekend is dat de provincie ook zorgt voor een goede bereikbaarheid van de steden, dorpen en het platteland. Denk maar aan de streekbussen en de regiotaxi. Verder zorgt de provincie dat mensen er in hun vrije tijd op uit kunnen door het aanleggen van natuurgebieden, fietsroutes en het subsidiëren van culturele activiteiten als popfestivals of tentoonstellingen.

Een bijzondere bevoegdheid van de Provinciale Staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer. Dit gebeurt binnen drie maanden na de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Veel mensen staan er niet dagelijks bij stil, maar veel van ons leven waarschijnlijk enkele meters onder de zeespiegel. Zonder dijken staat een groot deel van Nederland onder water. Dijken zijn dus heel belangrijk voor Nederland. Op de Zuid-Hollandse eilanden beheert het waterschap zo'n 800 kilometer aan dijken, duinen en kades waarvan maar liefst 350 kilometer het water van de grote rivieren en binnenmeren tegenhoudt. Maar dat is niet alles wat het waterschap doet, het heeft ook een belangrijke rol in het zuiveren van afvalwater, de zorg voor schoon en voldoende water in Zuid-Holland zuid en de zorg voor veilige wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom.

Meer informatie is te vinden op de website van Waterschap Hollandse Delta.


Foto: Digitaal Dagblad