Albrandswaards Dagblad | Pleidooi voor Blue Energy Centrale in Rotterdam
mainImage

Pleidooi voor Blue Energy Centrale in Rotterdam

Inzet: raadsleden Tak en Segers-Hoogendoorn
14 februari 2020, 16:16 uur
Algemeen

door Jan D. Swart

De Rotterdamse haven zou een uitstekende plek kunnen zijn voor een Blue Energy centrale. Dat adviseren de raadsleden Tak en Segers-Hoogendoorn aan de groene wethouder Bonte op basis van eerdere successen van deze techniek. Blauwe energie is energie afkomstig is uit de verschillen in zoutconcentratie van twee watermassa's. Een dergelijk verschil kan benut worden op plaatsen waar zoet water de zee instroomt. Volgens onderzoekers zouden rivierdelta’s wereldwijd in een aanmerkelijk deel van de elektriciteitsvraag kunnen voorzien.

Omdat in ons land Katwijk en Noordwijk de intentieverklaring voor het realiseren van een Blue Energy Centrale niet hebben verlengd, zitten de jonge Rotterdamse raadsleden nu als een bok op de haverkist. Waarschijnlijk ook om hun coalitiewethouder, die binnen zijn groene portefeuille een recordbuit te verdelen heeft, wakker te schudden en daarmee verkapt te vragen waarom hijzelf niet aan deze mogelijkheden heeft gedacht.

In mei vorig jaar werd de energiewethouder al een keer door raadslid Tak achter z’n vodden gezeten toen hij te lang achter de klimaattafels zat. Tak vroeg toen tempo te maken onder de brieftitel: niet lullen, maar verduurzamen. Hij kreeg toen de VVD aan zijn zijde, nu het CDA.

Bedoeling van hun opwekking is dat Rotterdam een thuishaven moet zijn voor dit soort creatieve en belangrijke projecten ‘’met een krachtige techniek.’’ Maar is er geld voor gereserveerd binnen het energietransitiefonds? Dat is de vraag. Even cruciaal ook deze: waar in Rotterdam kunnen die innovatie- en experimentele bedrijven zich vestigen? Tak (PvdA) en Segers Hoogendoorn (CDA) zouden graag zien dat Rotterdam een coalitie zou opzetten tussen het hoogheemraadschap en andere wellicht belanghebbende gemeentes.

 


Foto: Groenkennisnet