Albrandswaards Dagblad | Meer aanmeldingen voor HBO-studies

Meer aanmeldingen voor HBO-studies

mainImage
Meer aanmeldingen voor HBO-studies

Het aantal aankomend studenten dat zich heeft aangemeld voor een hbo-opleiding het komende collegejaar is gestegen tot ruim 134.200. Dat zijn er ruim 3 procent meer vergeleken met vorig jaar, blijkt uit voorlopige cijfers van koepelorganisatie Vereniging Hogescholen.

Opvallend is de stijging van ruim 10 procent voor de lerarenopleiding basisonderwijs pabo. Met de andere lerarenopleidingen gaat het echter minder goed. Het totale aantal aanmeldingen voor een studie onderwijs groeide met slechts 1,1 procent tot ruim 15.800. Bij de tweedegraadslerarenopleidingen daalde het aantal aanmeldingen met 6,5 procent.

Economische hbo-studies zijn verreweg het populairst. Het aantal voorinschrijvingen nam met bijna 5 procent toe tot meer dan 48.300. Landbouw en natuurlijke omgeving (min 5 procent) is de enige richting met een daling.

De cijfers hebben betrekking op inschrijvingen voor associate degree, hbo-bachelor en masteropleidingen.

Bron: ANP

 


Foto: Digitaal Dagblad