Komende maand diverse werkzaamheden in Johannapolder

mainImage
Komende maand diverse werkzaamheden in Johannapolder

Vanaf half januari voert Staatsbosbeheer in opdracht van recreatieschap IJsselmonde werkzaamheden uit in de Johannapolder bij Albrandswaard. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van  de essentaksterfte en het aanleggen van struinnatuur. De werkzaamheden zijn medio februari gereed.

De essentaksterfte wordt veroorzaakt door een schimmel die bijna alle essen in Nederland aantast. De ziekte is feitelijk niet te genezen en verspreidt zich steeds sneller. Aangetaste bomen kunnen (grote) takken laten vallen en ineens omvallen. Met het weghalen van de zieke essen wil Staatsbosbeheer voorkomen dat omvallende essen of essentakken gevaarlijke situaties veroorzaken.

Langs de Oude Maas worden twee uitkijkheuvels en zes zitelementen aangelegd. De uitloop van een watergang wordt vergraven om meer ruimte te geven aan getijdenatuur. In een bosvak met populieren en eiken worden de populieren verwijderd om meer ruimte te geven aan de eiken, daarnaast worden hier extra eiken en meidoorns geplant. Van het hout van de populieren worden houtwallen gemaakt om het landschap afwisselender te maken en meer mogelijkheden te bieden voor vergroting van de biodiversiteit.

Voor de bezoeker van het gebied kunnen de werkzaamheden hinder opleveren. Sommige paden zullen tijdelijk afgesloten zijn omdat ze beschikbaar moeten zijn voor  werkverkeer.

 


Foto: Digitaal Dagblad