Albrandswaards Dagblad | 'Gemeente luistert niet naar Meedenkgroep over park'

'Gemeente luistert niet naar Meedenkgroep over park'

mainImage
'Gemeente luistert niet naar Meedenkgroep over park'

Tineke Braber en Claudia Verhaeghe uit Rhoon behoren tot de Meedenkgroep rond het park van Rhoon en zijn beiden niet blij met de ontwikkelingen van de laatste tijd. Zij voelen zich absoluut niet serieus genomen door de gemeente en ervaren ‘meedenken’ als iets heel anders. Tineke: ,,Er zijn vanaf het begin af aan drie modellen geweest om uit te kiezen en dat vinden wij niet genoeg. Wij willen een vierde model en dat is behoud het park zoveel mogelijk zoals het nu is. Knap het park wel heel goed op en houd het daarna ook goed bij. En dan niet alleen met wat nieuwe bomen en wat nieuw struikgewas, maar pak dan ook die heel slechte drainage eens echt aan. En laat ook die zeven elzen in het park staan waar ze nu staan. Volgens ons willen de meeste mensen dat, alleen luistert de gemeente daar niet naar.’’

Begin dit jaar werd er tijdens een informatieavond door de aanwezigen gekozen voor het zogenaamde model 1; de Slinger. De overgrote meerderheid van de mensen koos toen voor deze variant waarin onder meer een verplaatsing van het hertenkamp is opgenomen. Maar volgens Braber is dat geen eerlijke uitkomst. ,,Daar hebben de mensen voor gekozen omdat er dus geen ‘model 4’ was om uit te kiezen. En daar wijzen wij de gemeente in de Meedenkgroep steeds op, maar helaas zonder resultaat. En als we dan kiezen voor model 1 als ‘second best’ komt de gemeente opeens met een gewijzigd model 1 aanzetten met daarin onder meer een fietspad dwars door het park en een tweede brug naar De Gaarde. Nou zal die brug tijdelijk zijn in verband met de bouw van de nieuwe gymzaal, maar als je dat zo nadrukkelijk in je plannen zet hebben wij onze twijfels over die tijdelijkheid.’’

Daarnaast ontving Tineke Braber onlangs een mail van de gemeente met daarin onder meer de aankondiging dat de werkzaamheden aan het park in november/december van start zullen gaan. ,,Hoe kan dat? Welke werkzaamheden? We zijn toch  nog in overleg? Gaat het net als met dat speeltoestel waar de kinderen voor hebben gekozen tijdens ‘Kidz Only’. Ook dat moet er ineens zo snel mogelijk komen.’’

Verder vreest zij dat een grote groep betrokkenen niet echt aan bod komt bij het meedenken over het park. Zij denkt daarbij met name aan ouderen, zoals opa’s en oma’s al dan niet met kleinkinderen, die veel gebruik maken van het park. Braber: ,,Dat is nou juist de doelgroep die je niet met digitale middelen moet willen bereiken. De gemeente had voor die mensen een speciale avond moeten beleggen in bijvoorbeels de Klepperwei. En dan bedoel ik natuurlijk ook voor de ouderen in de Twee- en Vierspan.’’
Tot slot heeft Braber kunnen constateren dat er mensen zijn die de enquête wel degelijk hebben ingevuld, maar die niet zijn uitgenodigd voor de informatieavonden over het park. En ook dat klopt niet, volgens haar. ,,Die hadden volgens zeggen allemaal een uitnodiging moeten krijgen maar niet iedereen heeft er één ontvangen. Ik hoor daar overigens zelf ook bij.’’

 


Foto: Digitaal Dagblad