Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon gaat aan de slag

mainImage
Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon gaat aan de slag

Na jaren van praten en plannen maken, gaat de Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon komend jaar aan de slag. ‘We weten wat we willen en gaan samen de toekomst maken. Het jaarplan is leidraad voor de eerste stappen voor het realiseren van het Streefbeeld Buijtenland van Rhoon. Betrokken boeren, recreatieondernemers en natuurorganisaties hebben er zin in.’

In het eerste jaarplan geeft de gebiedscoöperatie een inschatting van de onderdelen van het streefbeeld die in haar eerste jaar kunnen worden uitgevoerd. De leden doen dat zo veel mogelijk zelf in opdracht van de coöperatie.

Zo gaat de coöperatie in 2019 aan de slag met het aanleggen en onderhouden van natuurlijke akkerranden. Verder wordt er komend jaar een weidevogelgrasland aangelegd (6 hectare) samen met het grootste deel van de geplande plasdrassloten en komen er sloten met flauwe oevers in de Zegenpolder.

Na overleg met de Leidingenstraat en de betrokken pachter wordt er 3,5 hectare grond veranderd in kruidenrijk grasland. Er zullen meer weilanden (bijvoorbeeld rond de Vlakkenburg) verschraald gaan worden, in totaal 12,5 hectare, er komt een vogelakker van 4,8 hectare in de Molenpolder en er zal er in totaal 83 hectare coöperatie-grond beschikbaar komen voor verpachting voor natuurvriendelijke akkerbouw.

Om alle plannen te kunnen realiseren, schakelt de coöperatie in 2019 ook externe expertise in.

Klik hier voor het jaarplan van de coöperatie.

 

 


Foto: Digitaal Dagblad