DeltaPORT Donatiefonds steunt RTV Albrandswaard

mainImage
DeltaPORT Donatiefonds steunt RTV Albrandswaard

Het DeltaPORT Donatiefonds heeft een financiële bijdrage toegekend aan het project City Jungle van het Ikazia Ziekenhuis. Het gaat hier om een initiatief van de stichting Vrienden van Ikazia voor de inrichting van een extra kind- en patiëntvriendelijke afdeling. Op deze afdeling worden kleine veranderingen toegepast die een groot effect hebben op de verminderen van stress en de bevordering van veiligheid, welbevinden en het herstel van kinderpatiëntjes. De nieuwe afdeling wordt komend jaar gerealiseerd.

Ook zijn er donaties toegekend aan de stichting Best, die er voor zorgt dat ernstig zieke en gehandicapte kinderen aanwezig konden zijn bij Sinterklaasintocht in Rotterdam, en aan RTV Albrandswaard voor de aanschaf van nieuwe apparatuur. Ook is er een donatie voor het nieuwe mountainbikeparcours in de Oranjebuitenpolder in Hoek van Holland.

Met het DeltaPORT Donatiefonds tonen bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied en het Havenbedrijf Rotterdam hun maatschappelijke betrokkenheid. Het fonds verstrekt geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van welzijn, cultuur, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied.

 


Foto: Digitaal Dagblad