Buizerd zit kap van bomen bij 'stort' dwars

mainImage
Buizerd zit kap van bomen bij 'stort' dwars

De voorbereidende werkzaamheden voor de Rhoonse stort zijn inmiddels in volle gang. Een groot deel van de bomen op en langs de stortplaats aan de Zegenpoldersedijk is inmiddels gerooid. Tijdens de werkzaamheden is echter gebleken dat er een nest van een buizerd in een van de bomen zit. In overleg met de omgevingsdienst is besloten om in een strook van 25 meter rondom dit nest, de bomen voorlopig te laten staan.

Om de saneringswerkzaamheden in een later stadium te kunnen uitvoeren is het echter nodig dat ook deze bomen op termijn worden weggehaald. Dat is mogelijk zonder nadelige gevolgen voor de buizerd, omdat deze vogelsoort gebruik maakt van meer nesten in zijn leefgebied. In de nabije omgeving beschikt dit buizerdpaar over voldoende alternatieve nesten. Het ecologisch Bureau Waardenburg heeft hiervoor een advies opgesteld.

De provincie gaat nu bij de omgevingsdienst een ontheffing aanvragen om ook de resterende bomen op de Rhoonse stort te kappen. Naar verwachting zullen de bomen nog ruim voor het nieuwe broedseizoen op verantwoorde wijze gekapt worden.

De bodemsanering zelf en de herinrichting van de Rhoonse stort starten in het voorjaar van 2019.

 


Foto: Digitaal Dagblad