Albrandswaards Dagblad | Aanvragen voor Rabobank Coöperatiefonds

Aanvragen voor Rabobank Coöperatiefonds

mainImage
Aanvragen voor Rabobank Coöperatiefonds

Het Rabobank Coöperatiefonds steunt projecten die de regio sociaal, economisch en cultureel sterker maken. Verenigingen en stichtingen die initiatief nemen om hieraan een positieve bijdrage te leveren, kunnen steun krijgen uit het Coöperatiefonds.

Wat doet het Coöperatiefonds?

Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde steunt initiatieven die het maatschappelijke of culturele leven in Barendrecht, Ridderkerk, Rhoon en Heerjansdam verbeteren. Via het Coöperatiefonds geeft de Rabobank een deel van haar winst terug aan de samenleving. Een commissie die bestaat uit 9 leden van de bank beoordeelt de aanvragen. Zo geeft de Rabobank concreet invulling aan ledeninvloed. De commissie vergadert vier keer per jaar.

De commissie Coöperatiefonds hanteert een aantal speerpunten bij de beoordeling van alle aanvragen. Aanvragen die passen binnen één of meerdere speerpunt(en) maken in theorie meer kans op een volledige of gedeeltelijke toezegging.

De speerpunten die gehanteerd worden zijn: leefbaarheid m.b.t zorg en wonen, educatie en voedselvoorziening. Het initiatief waarvoor een bijdrage wordt gevraagd moet plaatsvinden binnen het werkgebied van de bank. Aanvragers dienen bovendien duidelijk te motiveren waarom hun aanvraag past binnen één of meerdere speerpunt(en). Naast een digitaal aanvraagformulier moeten ook een financiële onderbouwing, offertes en een gedegen plan van aanpak worden aangeleverd.

De laatste commissievergadering van 2018 vindt plaats op donderdag 13 december a.s.

Aanvragen voor deze vergadering dienen uiterlijk op maandag 26 november a.s. bij de Rabobank te worden aangeleverd.
Kijk op de website van de Rabobank voor meer informatie én het aanvraagformulier:  http://rabo.nl/rmij/cooperatiefonds


Foto: Digitaal Dagblad