Gisteren vond op het gemeentehuis aan de Hofhoek het verkiezingsdebat plaats tussen de negen Albrandswaardse lijsttrekkers. De nieuwkomers Sander van der Kaaij van het CDA, James Scharink van GroenLinks en Bas Boender van Leefbaar Albrandswaard bleven daarbij opvallend goed overeind tussen het verbale geweld van gelouterde politici als Marco Goedknegt van de VVD, Richard Steger van de NAP, Frans van Zaalen van de ChristenUnie/SGP, Martijn Heezen van Stem-Lokaal, Maret Rombout van EVA en PvdA-voorman Hans van der Graaff.
Er werd gedebatteerd in zes blokken van twintig minuten over een veelheid aan onderwerpen. Met name over de sportvelden aan de Omloopseweg, omklappen of verplaatsen naar sportpark Albrandswaard in Poortugaal, bleken er verschillen te bestaan tussen de partijen. De PvdA vindt omklappen niet wenselijk en vindt dat de verenigingen naar Poortugaal moeten verhuizen. Woningbouw aan de Omloopseweg staat daarbij voorop, aldus de sociaaldemocraten. Het gaat het CDA in eerste instantie om de verenigingen en de sporters. De christendemocraten vinden bereikbaarheid belangrijk, zien de clubs graag dichtbij de kernen van de gemeente en achten omklappen zeker niet onwenselijk. De VVD vindt dat het sportpark op een plek moet komen waar het ´t best tot zijn recht komt voor de leden, voor de omgeving en voor de financiën. De liberalen vinden het ook prima dat de nieuwe raad en het nieuwe college zich hierover gaan buigen.
Alle partijen vinden wel dat een eventuele fusie tussen WCR en Rhoon aan de clubs zelf is om te beslissen. Daar gaat de gemeente niet over. Het CDA zou graag een ´denktank´ als de Sportstichting weer in het leven willen roepen.
Op GroenLinks na zijn alle partijen verder tegen het plaatsen van windmolens binnen de gemeentegrenzen. GroenLinks legt zich neer bij het besluit van de provincie als een voldongen feit en wil met bewoners in overleg over het hoe en waar plaatsen van de molens. De andere partijen willen eerst kijken naar andere mogelijke alternatieve bronnen van energie en vinden grote windmolens op het land plaatsen een achterhaald fenomeen. De VVD gaat helemaal voor een groot zonnepark en wil bij de provincie aantonen dat dat net zoveel energie op kan leveren als de eventueel te plaatsen windmolens.

 

Elke avond het laatste nieuws uit Albrandswaard? Gratis abonneren!