Albrandswaards Dagblad | Hitler verbood sloop Laurenskerk

Hitler verbood sloop Laurenskerk

mainImage
Wikipedia

Het is dinsdag 79 jaar geleden dat Rotterdam werd platgelegd door het Duitse bombardement. Op twee plekken wordt dat bombardement herdacht. Tijdens het bombardement raakte ook de Laurenskerk, nu nog het enige icoon van het middeleeuwse stadscentrum, flink beschadigd. Na het bombardement waren er plannen om de kerk te slopen, maar wat veel mensen niet weten is dat Adolf Hitler daar een stokje voor stak.

Doordat veel gebouwen en panden in de nabije omgeving op die desbetreffende 14 mei 1940 in vlam stonden, sloeg het vuur over in de toren, die in de houten steigers stond, ook vatte de kerk vlam.

Aanvankelijk gingen er stemmen op om de kerk te slopen. Men wilde met een schone lei beginnen en de volledige stad herbouwen, maar dit werd door Hitler verboden: de kerk werd "Auf Befehl des Führers unter Kunstschutz gestellt".

Ook binnen de voorlopige Rijkscommissie voor de Monumentenzorg waren voor- en tegenstanders van restauratie. Met name commissielid architect J.J.P. Oud verzette zich tegen herbouw en bracht in 1950 een alternatief plan in de publiciteit waarbij slechts de toren als herdenkingsplaats zou worden behouden.

Daarachter zou een nieuwe, kleinere kerk komen, met ertussenin een vijver. Dit alternatieve plan werd nooit verder uitgewerkt, vooral omdat de Laurenskerk als een symbool van de Rotterdamse gemeenschap werd gezien. In 1952 legde koningin Juliana de eerste steen voor de restauratie, die pas in 1968 werd voltooid.

De Laurenskerk is nu in Nederland een van de weinige uit de middeleeuwen stammende, bij protestanten in gebruik zijnde, grootstedelijke kerkgebouwen die nog elke zondag voor de eredienst wordt gebruikt.


Door: Wikipedia