Wordt Citykerk Het Steiger een hotel?

4 October 2020, 13:00 uur
Rotterdam & Regio
mainImage

Gebruikers van de Rotterdamse Citykerk Het Steiger Sint Dominicus bij de Markthal maken zich zorgen over de toekomst van het gebouw nu er mogelijk een nieuwe eigenaar komt. Pandtransacties tussen particuliere partijen is weliswaar geen zaak voor de gemeente Rotterdam, maar Het Steiger is een rijksmonument. En dan rust er voor de gemeente een zorgplicht.

‘’Het gerucht gaat dat Het Steiger op termijn een hotel zal worden, ongetwijfeld met horeca in de plint’’, zegt raadslid Ruud van der Velden van de Partij voor de Dieren, die in de ‘Aanpak religieuze gebouwen Rotterdam’ gelezen heeft dat ‘’het streven van de aanpak is dat cultuurhistorisch waardevolle gebouwen behouden blijven voor Rotterdam en in de toekomst kunnen blijven functioneren.”

In feite zegt Van der Velden dat de transitie van kerk naar hotel niet zomaar een gelopen koers kan zijn en aan de strekking van zijn brief aan bouwwethouder Kurvers is te merken dat hij er ook geen voorstander van is. ‘’De monumentale status van Het Steiger geldt voor zowel de binnen- als buitenkant, die worden gekenmerkt door grote glas-in-betonpartijen, mozaïekreliëfs en andere architectuurgebonden kunst. Het Steiger stamt uit de periode 1957-1960 en is nog altijd als religieus gebouw in gebruik. Wat onze fractie betreft is zij een parel uit de wederopbouwperiode.’’