Ook Wijkraad Schiebroek tegen ov-programma van de RET

24 March 2023, 09:22 uur
Rotterdam & Regio
mainImage
Rick Keus/RET

Alhoewel de gevolgen van het Plan Toekomstvast Tramnet (PTT) voor de tram in Schiebroek ogenschijnlijk lijken mee te vallen heeft ook de Wijkraad Schiebroek, evenals de Wijkraad Hillegersberg, een negatief advies uitgebracht over dit PTT. De reden daarvoor is dat dit plan voor veel OV-gebruikers in Schiebroek toch grote nadelige gevolgen zal hebben. Vaker overstappen, langere loopafstanden en vervallen tramlijnen elders in de stad die niet of nauwelijks door buslijnen worden vervangen.
 
“De MRDH, de RET en de gemeente Rotterdam hebben een ambitieus ov-programma vastgesteld om het metro- en tramnet in de regio Rotterdam te versterken. Doel daarvan is de bereikbaarheid te verbeteren voor de mensen die hier wonen, werken en recreëren. Het toekomstplan voor een sterk tramnet voor Rotterdam en de regio is daarvan onderdeel”, alldus het persbericht van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), dat over het openbaar vervoer gaat.
 
De Wijkraad stelt dat dit PTT geen integrale visie op beter OV is, maar voornamelijk is ingegeven vanuit een wens voor forse bezuinigingen.

‘’Het tramnet in de stad zal als de plannenmakers hun zin krijgen fors worden ingekrompen, zonder dat daar veel aanpassingen tegenover staan. Dat leidt onvermijdelijk tot fors langere loopafstanden van en naar haltes en vaker overstappen. De overgebleven tramlijnen zullen volgens de plannen sneller en mogelijk vaker gaan rijden. Maar wat de verbetering van een pakweg 5 minuten snellere reistijd is tegenover 10 minuten langere loopafstanden heeft geen van de plannenmakers duidelijk kunnen maken. Om over het tijdverlies en ongemak van vaker overstappen nog maar te zwijgen’’.
 
‘’Hoe zich dat laat rijmen met het gemeentelijke beleid om het autogebruik terug te dringen door het OV-gebruik te stimuleren is dan ook geheel onduidelijk. De suggestie dat de onvermijdelijk langere loopafstanden gecompenseerd kunnen worden door bijvoorbeeld meer gebruik van de fiets te maken, toont aan dat de plannenmakers de maatschappelijke functie van het OV volstrekt onvoldoende onderkennen. Kortom, ook al blijft de tram in Schiebroek in de toekomst zijn rondje door de wijk rijden, de meeste reizigers zullen er hoe dan ook op achteruit gaan als deze plannen doorgang vinden’’, aldus de Wijkraad Schiebroek.