In delen van Rotterdam alleen uitstootvrije bestel- en vrachtauto's

20 September 2023, 14:12 uur
Rotterdam & Regio
mainImage
Gemeente Rotterdam

Vanaf 1 januari 2025 komt er een gebied in Rotterdam waar bestel- en vrachtauto's alleen mogen komen als ze uitstootvrij zijn. Bewoners en ondernemers kunnen hun mening over deze nieuwe zero-emissiezone geven via een zogenaamde zienswijze, oftewel bezwaarschrift tegen het voorgenomen besluit.

De gemeente Rotterdam voert de ZE-zone in om de luchtkwaliteit en bereikbaarheid te verbeteren. Verder moet het de CO2-uitstoot terugdringen. Dit gebeurt in Rotterdam en 28 andere gemeenten in Nederland.

De zone geldt voor voertuigen die gebruikt worden bij het leveren van pakketjes of de bevoorrading van winkels, kantoren en bouwplaatsen. Ook voor bestelauto's van service- en verhuisbedrijven.

Voor sommige voertuigen, die eerder dan in 2025 zijn aangeschaft, geldt een overgangsregeling tot uiterlijk 2030. Daarnaast zijn er uitzonderingen, als in bepaalde gevallen uitstootvrij vervoer nog niet mogelijk is.