Erasmusspeld voor Dorine Cleton en Alper Alasag

22 May 2024, 10:02 uur
Rotterdam & Regio
mainImage

Op dinsdag 21 mei ontvingen zij de Erasmusspeld vanwege hun inzet voor het platform Levensbeschouwingen en Religies Rotterdam. Wethouder Natasha Mohamed-Hoesein (Armoedebestrijding, Schuldhulpverlening en Taal) reikte de onderscheiding uit tijdens een bijzondere Algemene Ledenvergadering in de Arminiuskerk. Met de Erasmusspeld eert Rotterdam mensen die langdurig als vrijwilliger actief zijn voor de Rotterdamse samenleving.

Mevrouw D.A. Cleton (1946) en meneer E. Alasag (1969) leggen beiden hun activiteiten voor het platform per 21 mei neer.

Dorine Cleton
Medeoprichter Cleton was jarenlang voorzitter en hét gezicht van het platform. Zij organiseerde activiteiten als ‘Koken met overtuiging’ en ‘Vredestafels’ en bracht samenwerkingen tussen verschillende religieuze en levensbeschouwelijke organisaties tot stand. Dankzij haar inzet hebben de Skin-kerken en Hindoeïstische en Boeddhistische gemeenschappen zich bij het platform aangesloten.

Daarnaast was Cleton actief voor de kerkenraad van de Remonstrantse Gemeente Rotterdam.

Alper Alasag
Ook bestuurslid Alasag is vanaf de oprichting bij het platform betrokken. Hij zat in verschillende werkgroepen, schreef artikelen en verzorgde lezingen. Ook is hij aanjager van interreligieuze dialoogbijeenkomsten, zoals de Vredestafels en andere thema- en informatiebijeenkomsten.

Daarnaast zet hij zich in voor stichting Openhaard en het Islam Kennis Centrum. Ook was hij betrokken bij het platform INS. Deze Rotterdamse stichting is inmiddels landelijk actief.