mainImage

Welzijn Albrandswaard zoekt nieuwe Voorzitter RvT

25 november 2021, 13:49 uur
Lokaal

De welzijnsorganisaties Welzijn Albrandswaard en KijkopWelzijn (Barendrecht) zoeken een nieuwe inspirerende en verbindende voorzitter van de Raden van Toezicht met ruime ervaring in het sociaal domein.

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit vijf leden met lokale betrokkenheid en kennis van het lokale politiek-bestuurlijke netwerk. Tevens hebben de leden inzicht in de maatschappelijke opdracht en relevante ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

Voorzitter

De Raden van Toezicht zoeken een inspirerende en verbindende nieuwe voorzitter. De voorzitter van de raad van toezicht wordt benoemd door de leden van de Raad van Toezicht. De voorzitter heeft een bijzondere rol, onder andere in de relatie tussen de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder en/of de werkorganisatie. Bekijk meer informatie over de vacature op www.welzijnalbrandswaard.nl/nieuws.

 


Folders