mainImage

Waterschap:'Veel aanmeldingen voor Watermonsters'

29 september 2022, 19:20 uur
Lokaal

Voor de campagne ‘Vang de Watermonsters’ is op veel plekken in het gebied van waterschap Hollandse Delta onderzoek gedaan naar de waterkwaliteit in kleine wateren. Inwoners uit dit gebied konden sloten of grachten in hun omgeving nomineren voor onderzoek en dat is massaal gedaan.

Tijdens de afgelopen zomerperiode is in het kader van de campagne ‘Vang de Watermonsters’ een aantal oproepen geplaatst aan het publiek om een sloot, gracht of ander waterlichaam te nomineren voor waterkwaliteitsonderzoek. Het doel van deze campagne is om de aandacht te vestigen op de kleine wateren die normaal gesproken niet zo vaak worden gemeten.

Volledig rapport in november
Het waterschap is blij om te zien hoeveel mensen betrokken zijn en nieuwsgierig naar de waterkwaliteit van de sloten in hun buurt. Dankzij een grote groep van 425 burgerwetenschappers zijn er landelijk 1679 kleine wateren bemonsterd. Zoals ieder jaar waren er ook nu veel metingen in woonwijken, een kleiner deel in het buitengebied rondom de stad en een klein aantal in de natuur. In het gebied van Hollandse Delta zijn er in totaal 74 metingen gedaan. De waterkwaliteit van de waterparel Reijerpark in Ridderkerk is voor het 2e jaar op rij als ‘goed’ beoordeeld.

In november zijn de professionele onderzoekers van het NIOO-KNAW klaar met hun volledige analyse en wordt voor het vierde jaar op rij de resultaten van het burgeronderzoek over de kleine wateren bekend gemaakt. De afgelopen jaren had slechts één op de vijf van deze wateren een goede waterkwaliteit.

Europese eisen voor waterkwaliteit
In 2027 moeten alle wateren in Nederland voldoen aan de Europese eisen voor waterkwaliteit (KRW). Uiterlijk in dat jaar moet al het water in Europa voldoende schoon en gezond zijn. Kleine wateren vormen samen een derde van het Nederlandse oppervlaktewater en vormen de haarvaten van het watersysteem. Daarom is het zo belangrijk de kleine wateren ook mee te nemen. In de officiële KRW-metingen wordt vooral gemeten in de grote wateren.

Samenwerking
Dit project is georganiseerd door onder meer Natuur & Milieu, het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), ASN Bank en zes waterschappen.