Vorderingen gemaakt met Burgerinitiatief Glasvezel

25 June 2024, 08:20 uur
Lokaal
mainImage
Burgerinitiatief Glasvezel/PR

Er zijn in Albrandswaard gemaakt vorderingen in het burgerinitiatief Glasvezel, zo meldt de actiegroep zelf in een aangeleverde brief.

"Twee weken terug waren wij uitgenodigd voor een gesprek bij de gemeente Albrandswaard. Wij zaten daar namens alle mensen die een handtekening hebben gezet onder de petitie Burgerinitiatief Glasvezel", geeft zij aan. "De gemeente heeft inmiddels een extern bureau ingehuurd om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor het aanleggen van glasvezel."

De gemeente heeft hen een en ander verteld:"Er is vastgesteld dat het (coax)kabelnet buiten de bebouwde kom niet meer de gewenste kwaliteit en snelheid kan leveren die aansluit bij de huidige eisen en wensen, temeer daar het onderhoud er aan wordt afgebouwd. Daarom is er contact geweest met een paar marktpartijen, onder andere met Delta Fiber en KPN. Zij zijn in principe geïnteresseerd in het aanleggen van glasvezel in de buitengebieden van Albrandswaard. Het gaat om bijna 400 adressen, waarvan er minimaal 50% bereid moet zijn om deel te nemen om het rendabel te kunnen aanleggen."

"Deelname betekent wel dat er een bijdrage in de aanlegkosten gevraagd wordt, die zal uitkomen op een bedrag van zo’n € 15,-- per maand, bovenop de geldende glasvezeltarieven. Voor bijna iedereen betekent dit, dat in vergelijking met de huidige ongunstige tarieven voor de coaxkabel, het maandelijks bedrag omlaag gaat en dat daarvoor aanzienlijk betere kwaliteit internet, stabiliteit en vooral snelheid geleverd zal worden", legt het burgerinitiatief uit. "Dit vinden wij uiteraard zeer positief en we zijn dan ook erg benieuwd naar het vervolgtraject dat na de zomer zal plaatsvinden. Als er eenmaal een partij is die het glasvezelnet wil aanleggen, dan zullen zij starten met het informeren van bewoners en het inventariseren wie er willen deelnemen."

"Gezien deze positieve berichten gaan wij ervan uit dat de bewoners van het buitengebied in principe belangstelling hebben voor deelname. Mocht dit niet zo zijn, zou u dat ons dan vóór 8 juli aanstaande willen laten weten?" Uiteraard kunt u hen benaderen voor nadere informatie via [email protected].

Informeren

"Niet alle inwoners die nog niet over glasvezel beschikken zijn op de hoogte van het Burgerinitiatief. Als dat voor u geldt en u heeft toch belangstelling in deelname laat het dan weten via bovenstaand mailadres. En praat erover met je buren in het buitengebied om ze er over te informeren."


Door: Burgerinitiatief Glasvezel