Albrandswaards Dagblad | Vergadering Beraad en Advies Ruimte op 21 september
mainImage

Vergadering Beraad en Advies Ruimte op 21 september

15 september 2020, 19:45 uur
Lokaal

Maandag 21 september om 19.30 uur is er een vergadering Beraad en Advies Ruimte. De vergadering wordt live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem. In verband met de 1,5 meter maatregelen is publiek vooralsnog niet welkom bij de fysieke vergaderingen van de gemeenteraad van Albrandswaard. Er kan digitaal worden ingesproken.

Agenda

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

- Verzoek opheffing geheimhouding Monitor Woningbouwplannen
- Herontwikkeling De Omloop
- Startovereenkomst voor het marktinitiatief woningbouw Mariput
- Aangaan marktinitiatief polder Albrandswaard zuidoost

Bekijk de agenda en de vergaderstukken in het raadsinformatiesysteem.

Spreekrecht

Er kan digitaal worden ingesproken tijdens de vergadering. Aanmelden voor spreekrecht kan bij de griffier via telefoonnummer (010) 506 11 00 of per e-mail griffie@albrandswaard.nl.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugluisteren via het raadsinformatiesysteem.